Malpraktis Davası Nedir? 2024

Doktor Hatası ve Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Ne Demektir? Doktor Hatası ve Tıbbi Uygulama Hatası, Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 13.maddesi uyarınca hekimliğin kötü uygulanması, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi anlamına gelir. Anahtar…

DOKTOR HATASINDAN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR 2024? DOKTOR HATASINDAN DOLAYI DAVA(MALPRAKTİS DAVASI)

DOKTOR HATASINDAN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR 2024? DOKTOR HATASINDAN DOLAYI DAVA(MALPRAKTİS DAVASI) GİRİŞ  Kimi zaman sağlık çalışanları gereken tıbbi tedaviyi standartlara uygun veya gereken ilgi alaka ve dikkat ile vermemekte, verememekte bu da hasta nezdinde sağlık problemlerine, geçici veya…

BİLİRKİŞİ MÜESSESESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORLARININ BAĞLAYICILIĞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORLARININ BAĞLAYICILIĞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Özet Bilirkişi incelemesinin yargılama faaliyeti içindeki yerBİLİRKİŞİ MÜESSESESİi, ilk başta onun önemi, değeri ve vazgeçilmezliği çerçevesinde tarif edilebilirse de, bu tarife bilirkişilik faaliyetinden kaynaklanan sorunlar, endişeler ve nihayet bu bağlamda ortaya konulan…

DEPREM ZARARLARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

ÖZET: 1) Devlet, tehlikeli bölgeleri imara açtığı, İmar Yasasına ve Deprem Yönetmeliğine aykırı  yapılaşmaya ruhsat ve oturma izni verdiği, sık sık imar afları çıkardığı, her başvurana inşaat (müteahhitlik) belgesi verdiği, inşaatları denetlemeyi savsakladığı, depreme karşı etkin bir örgütlenme gerçekleştirmediği, deprem…