RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ve CEZASI 2024, RUHSATSIZ SİLAH YAKALATMANIN CEZASI

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ve CEZASI 2024, RUHSATSIZ SİLAH YAKALATMANIN CEZASI

GİRİŞ

Günümüz şartlarında insanlar güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Yoğunlaşan hırsızlıklar, kavgalar, cinayetler ve birçok sebep insanları ruhsatsız silah almaya, bulundurmaya ve taşımaya teşvik etmektedir. İnsanlar güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları için bu suçu işlemeye meyillenmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de ve Dünya’da bireysel silahlanma da hızla artmaktadır.

Ruhsatsız silahlanmayı tüm yönleriyle anlatacak ve ruhsatsız silah taşıma, ruhsatsız silah bulundurma ve yakalatma hususlarını makalemizde anlatmaya çalışacağız. İyi okumalar dileriz.

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ve CEZASI

Türk Ceza Kanunu’nda yer almamasına karşın suç olarak sayılan bazı özel düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrı bir kanunla belirtilmiştir. Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma suçu da 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da düzenlenmiş bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Suçun oluşabilmesi açısından bir netice meydana gelmesi önemli değildir. Silah, bıçak veya mermi bulundurmak, bulundurmuş olmak suçun tamamlanması için yeterlidir. Herhangi bir yarar veya zarar meydana gelmesinin önemi bulunmamaktadır. Ruhsatsız silah taşıma suçunun, suç teşkil ettiğini belirleyen kanuna göre yalnızca bulundurmak değil, taşımak ve satmak da ayrı ayrı suç teşkil etmektedir. Bulundurulması, taşınması veya satılması ruhsatı olmamasına bağlı olarak suç olan silahlar şunlardır:

  • Ateşli silah
  • Tabanca
  • Tam otomatik silah
  • Yivli av tüfeği

Ruhsatsız silah bulundurma suçu, silahı bulundurma ruhsatına sahip olmayan kişilerin, silahı ruhsatsız bir biçimde bulunduğu konumda bulundurmasıdır. Bulunduğu konumdan kasıt kişinin yaşadığı yeridir. Silah bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olarak düzenlenebilmektedir. Kişilerin silah bulundurma ruhsatının bulunması silahla sokağa çıkabileceği manasına gelmemektedir. İl valiliğinden alınacak izin sonrası ruhsat alınmaktadır. Kişi bulunduğu meskenden veya işyerinden başka bir yere taşınıyorsa silahı oraya götürmesinde bir sakınca yoktur. Kişinin bu durum hakkında bildirim yapması gerekmektedir. Kişi böyle bir durumda adres değişikliği bildirimi yapmıyorsa kişiye idari para cezası uygulanır.

Ruhsatsız silah bulundurma suçunu işleyen bir kimsenin alacağı ceza somut olayın niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Kişinin bulundurduğu silah sayısı, silahın cinsi gibi durumlarda kişinin bu suçtan alacağı ceza değişmektedir. Kanun maddesinde bu durumlar belirtilmiştir.

6136 sayılı Kanun madde 13:

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adli para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıdır.

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.

6136 sayılı kanun 12 nci madde 4. Fıkra: Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktarı bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılır.

Vahim miktarda mermiden kasıt kaç tanedir?

Vahim miktarda mermi ile bahsedilen mermi sayısı 5000 mermi üzerindeki mermi sayısıdır. Yani kanundaki vahim mermi kastına elverişli olarak suçu işleyebilmek için ruhsatsız olarak 5001 mermi bulundurmakla başlamaktadır. Kanunda da belirtildiği üzere vahim miktarda mermi bulunduran kişi 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır.

Mutat sayıda olan ve mutat sayıda olmayan mermiden kasıt kaç tanedir?Mutat sayıda olan ve mutat sayıda olmayan mermi ne demek?

Kanunda mutat mermi olarak bahsedilen yani mutat sayıda sayılan mermi sayısı 51-250 mermi arasındaki sayılardır. Tam 250 mermi mutat sayıda bir mermi sayısıdır. Mutat sayıda olmayan mermi sayısından kasıt ise 251-5000 mermi arasındaki sayılardır. 5000 mermi bulundurmak mutat olmayan mermi sayısı kadar mermi bulundurmak anlamına gelmektedir. Kanunda merminin bir silahla ruhsatsız şekilde bulundurulması şeklinde bir suç tanımı yapılmışsa da yargıtay yalnız mermi bulundurmanın da suç olduğunu kabul etmektedir.

Ruhsatsız silah bulundurma suçunun cezası, yukarıda kanun maddesinde de belirtildiği gibi pek çok farklı etkene göre değişiklik gösterebilmektedir. Kişinin ruhsatsız bir şekilde evinde veya işyerinde bulunan silahı kanunda sayılan nitelikli silahlardan ise kişi artırım uygulanan bir ceza alacaktır. Silahınızın yanında bulunan mermi, silah sayısı, silahın niteliği pek çok etken cezayı etkilemektedir. Pek az sayıda mermiyle yani 50 mermiye kadar olan mermiyle, nitelikli hal kapsamına girmeyen bir silahla kişi yakalandıysa kişiye kanunun birinci fıkrasında dile getirilen ceza hükmolunur.

ruhsatsız silah bulundurma suçu

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU ve CEZASI

Ruhsatsız silah taşıma, bulundurma ve satın alma suçları tek bir kanun maddesinde düzenlenmiş olup suçların cezalandırılmaları bakımından farkları bulunmamaktadır. Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve satın alma suçlarını birbirinden ayıran nokta harekettir. Ruhsatsız bir silahı işyerinde veya meskeninde bulunduran kişi bulundurma suçunu işlemektedir fakat arabasında bulunduran kişi veya bir kimseye ruhsatsız silahı satan kişi aynı suçları işlememektedir. Ruhsatsız bir silahı beline takıp gezen kimse, ruhsatsız silah bulundurma suçunu değil ruhsatsız silah taşıma suçunu gerçekleştirmektedir. Ruhsatlı olan silahın, ruhsatı yenilenmemiş ve buna rağmen taşınmaya devam ediliyorsa ruhsatsız silah taşıma suçu gerçekleşmektedir. Ruhsatı bir kimseye ait olan bir silahı bir yerden bir yere götürmeniz bu suçu işlediğiniz anlamına gelmemektedir.

ÖNERİLEN MAKALE :  HIRSIZLIK SUÇU NEDİR? HIRSIZLIK SUÇUNUN CEZASI NE KADAR?

Amcanızın ruhsatı bulunan silahını kısa süreliğine taşıyor olabilirsiniz bu durum suç teşkil etmemektedir. Kanun maddesinde belirtildiği üzere ruhsatsız bir silahın taşınmasında cezayı etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Taşımakta bulunulan silahın niteliği, silahın hazır durumda olup olmaması, kişinin taşırken kısa süreliğine mi yoksa taşıma amacıyla mı hareket ettiği gibi pek çok durum cezayı artıran azaltan veya ortadan kaldıran sebep olarak etki gösterebilmektedir. Somut olayın koşullarına göre cezalandırma yapılacaktır. Eğer ki taşınan silah ancak bir silah ustası tarafından onarılabilecek haldeyse veya hiç onarılamayacak halde bir silahsa yani ateşlenmeyecek silah özelliğini kaybetmiş bir silahsa silah taşıma suçu oluşmamaktadır.

Yalnız her bozukluk için bu durum geçerli değildir. Silahın tamiri için uzmanlığa gerek duyulmuyor ise yine silah taşıma suçu gerçekleşecektir. Ruhsatsız silah taşıma suçunun en belirgin şekilde ortaya çıkışı silahın kişinin üzerinde yakalanmasıdır. Fakat her durumda bu suçun oluştuğu böyle anlaşılmamaktadır.

Bazen bir video kaydı bile bu suçun oluştuğuna delalet edebilmektedir. Ruhsatsız silah taşıyan kimse gün sonunda mesken alanında ruhsatsız silah bulundurma suçunu da işlemiş olmaktadır fakat kişi sadece yakalandığı durumdan ötürü ceza almaktadır. Kişi bulundurma, satın alma veya taşıma suçlarının üçünü birden işlemiş de olabilir fakat tek bir suçtan dolayı ceza almaktadır. Bir silahın bulundurma ruhsatının olması o silahın taşınabileceği anlamına gelmemektedir. Bir silahı taşımanın suç teşkil etmemesi taşıma ruhsatının olup olmamasına bağlıdır. Bulundurma ruhsatı olan bir silahın, taşıma ruhsatı olmaksızın taşınması suç teşkil etmektedir.

RUHSATSIZ SİLAH SATIN ALMA SUÇU ve CEZASI

Bu suçun oluşabilmesi için ilk önce amaca bakılmalıdır. Kişinin amacı doğrultusunda yaptığı eylem farklı suç teşkil edebilmektedir. Kişi ticaret amacı ile bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunmayan bir silahı satın alıyorsa burada farklı bir suçtan yani silah ticareti suçundan bahsetmek gerekir.

Ruhsatsız silah satın alma suçu oluşması için kişinin amacının ticaretten farklı olarak bireysel bir fayda için alınmasıdır. Bireysel amaç doğrultusunda alınan bulundurma veya taşıma ruhsatı bulunmayan silah bu suçtaki konuyu oluşturmaktadır. Kanun bulundurma, satın alma veya taşıma suçları için ayrı cezalar belirlememiş hepsini aynı kanun maddesinde aynı cezaya hükmetmiştir. Kişinin satın almış olduğu silahın cinsine, mermi sayısına ve birçok farklı özelliğine göre suçun cezasında değişiklik meydana gelecektir. Somut olayın koşullarında daha doğru bir şekilde hesaplanacaktır.  Kişi satın alma suçunu işledikten sonra hem bulundurup hem de taşıyacaktır. Kanun maddesinde bu üç suçun bir arada sayılmasının sebebi de budur. Kişi satın alma suçunu ya bulundurmak ya da taşımak için işliyor olmalı ki bireysel bir fayda düşünebilsin.

Konuyla ilgili sitemizde yer alan daha kısa olan diğer makalemize de bakabilirsiniz.

AIRSOFT SİLAH TAŞIMAK SUÇ MUDUR?

Airsoft silahlar yasal olarak satışı gerçekleştirilen silahlardır. Kanun maddesinde suça konu olan silahlardan değildir. Bu nedenle airsoft silah taşımak suç teşkil etmemektedir. Yalnız bu hiçbir kurala tabi olmadığı anlamına gelmemektedir. Kişinin 18 yaş üzerinde olması ve yerleşim yerlerinin dışında atış yapması gerekmektedir.

SİLAH RUHSATI BAŞVURUSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

  • İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 21 yaşından büyük olmak gerekmektedir.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekmektedir.
  • Silahın cinsine göre silah kullanmaya ve bulundurmaya engel sağlık sorunu bulunmamalıdır.
  • Kişinin sabıka kaydı bulunmamalıdır.
  • Silah taşımaya engel sağlık sorunu bulunmamalıdır.
  • Devletin güvenliğine karşı suçlar, casusluk suçları, milli savunmaya karşı suçlar, ….

Gibi suçlardan dolayı hüküm giyilmemiş olması gerekmektedir.

SİLAH RUHSATI YENİLEME SÜRESİ NEDİR?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi silah ruhsatı yenilenmemiş ise kişi bunu bildirmediği ve yenilenmediği sürece, hareketine bağlı olarak silah bulundurma suçu veya silah taşıma suçu işlemeye başlamış olmaktadır. Silah ruhsatının süresi 5 yıldır. Silah ruhsatını yenilemek isteyen kimse 5 yıllık sürenin dolmasına 6 ay kala yenilemek için başvuru yapmalıdır. Kişi ruhsat harcını, nüfus cüzdanı fotokopisini, ikametgâh belgesini, sağlık raporunu ve sabıka kaydını başvuru aşamasında sunmalıdır.

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI MÜMKÜN MÜDÜR?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığa verilmiş olan cezanın 2 yıl veya daha az süreli olması durumunda gerekli koşullar da sağlanıyorsa sanık hakkında verilecek olan hükmün 5 yıl süre ile geriye bırakılmasıdır. Eğer kişi bu süre içersinde suç işlemez ise ve şartlara uyarsa ceza kararı ortadan kalkar.  Bahsettiğimiz ve kanun maddesinde belirtildiği gibi suçun alt sınırında basit halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkündür.

EVİMDE RUHSATSIZ SİLAH VAR YASTIK ALTINDA DURUYOR SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

Böyle bir durum suç teşkil etmektedir. 6136 sayılı kanuna göre silahı hiç kullanmamış olsanız dahi ruhsatsız bir biçimde evde durması ruhsatsız silah bulundurma suçunu oluşturmaktadır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

ÖNERİLEN MAKALE :  Çocuklara Karşı Cinsel Taciz Suçu

İlgili kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere bulundurmak suç teşkil etmektedir.

ESNAFIM GÜVENLİK ENDİŞELERİNDEN DOLAYI DÜKKANIMDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURUYORUM SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

Silahın ruhsatsız olması yine suç teşkil edecektir. Silah bulundurma ruhsatı işyerinde veya meskende olmak üzere 2 türde bulunmaktadır. Dükkanınızda silah bulundurmak için bulundurma ruhsatı almanız gerekmektedir. Bu şekilde silah bulundurmanız suç teşkil etmektedir.

RUHSATSIZ SİLAHIMI YAKALATTIM, RUHSATLI BİR SİLAH ALABİLİR MİYİM?

Ruhsatsız silah yakalatmak, silah ruhsatı almaya engel teşkil etmemektedir.

BIÇAK VE DİĞER ALETLERİ KULLANMAK SİLAH SAYILIR MI?

Ruhsatsız bir şekilde bıçak ve diğer aletleri kullanmak 6136 sayılı kanunun başka bir maddesinde ele alınmaktadır.

6136 madde 15:

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak dördüncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.

Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere kanun silah ve bıçak olarak bir ayrımda bulunmuştur.  Cezalandırmada farklılıklara gidilmiştir. Örneklemek gerekirse Şiş, kama, kılıç, muşta, balyoz, keser, ustura, kasatura, pala, çakı, jilet, cop, kamçı, satır, şiş, kelebek bıçak, sustalı bıçak çivili sopa gibi bıçak ve aletler taşınması yasak olanlardır.

ruhsatsız silah taşıma suçu

ruhsatsız silah bulundurma suçu

SİLAH BULUNDURMA RUHSATIM VAR İKAMETGAHIM DEĞİŞTİ NE YAPMAM LAZIM?

İkametgâh değişikliği yapmanız durumunda silahı meskende bulundurma izniniz olduğu için bildirim yapmanız gerekmektedir. Bildirim yapmamanız suç oluşturmamaktadır. Bildirim yapmadığınız durumda hakkınızda idari para cezasına hükmolunacaktır. Kişi bu durumu bildirdiği takdirde herhangi bir sorunla karşı karşıya gelmeyecektir.

TAŞIDIĞIM SİLAH, SİLAH İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ VAZİYETTE SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

Eğer ki taşımakta bulunduğunuz silahın tamiri ancak bir silah uzmanı tarafından giderilebilecek düzeyde veya düzeltilemeyecek kadar büyük bir sorunu varsa taşımanız ruhsatsız silah taşıma suçunu teşkil etmeyecektir. Fakat taşımakta bulunduğunuz silahın tamiri mümkünse taşımanız suç teşkil edecektir.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU MEMURLUĞA ENGEL Mİ?

Hukukumuzda 1 yıl üzerinde hapis cezası almak ve bazı özel suçları işlemek memurluğa engel teşkil etmektedir. Ruhsatsız silah taşıma suçu memurluğa engel teşkil eden özel suçlar arasında değildir. Ceza miktarı kanunda suçun işleniş hareketine, niteliğine göre birçok sebebe göre değişmektedir. Ceza 1 yılın üzerinde ise memurluğa engel teşkil etmektedir.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLER Mİ?

Ruhsatsız silah taşıma suçu adli sicil kaydına işlemektedir. Adli sicil kaydından silinmesi cezanın infazı sonrasında takip edilecek adımlarla mümkündür.

RUHSATSIZ SİLAH YAKALATTIM GERİ ALABİLİR MİYİM?

Ruhsatsız olarak bir silah yakalatmanız sonucu suç işlemiş olursunuz. Bir suç sonucu yakalanan ruhsatsız silah müsadere edilir ve adli emanete alınır. Bu silahı geri alma imkanınız bulunmamaktadır.

KURUSIKI TABANCA BULUNDURMAK SUÇ MU?

Kurusıkı tabancalar 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun hükümlerince suç teşkil etmekte veya etmemektedir. Kurusıkı tabancanın taşınması yasaktır. Kanunda belirtilen usulde taşınması mümkündür. Bir kutu içerisinde ulaşım kolaylığına imkan vermeden taşınmalıdır. Kurusıkı tabancanın yasal olarak gerekliliklerini yerine getiren kimse kurusıkı tabancadan dolayı ceza almamaktadır. Daha önceden bahsettiğimiz üzere kurusıkı tabancanın belirli işlemlerle ateşli silah durumuna getirilmesi durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası bulunmaktadır.

RUHSATSIZ SİLAHLA İŞLENEN SUÇUN CEZASI NEDİR?

Ruhsatsız silahla suç işlenmesi halinde suçların birleşmesi söz konusu değildir. Yaralama suçları, öldürme suçları ve silahla işlenen suçlar ele alındığında ruhsatsız silahla işlenmesi halinde işlenen suç ayrı şekilde ruhsatsız silah taşıma suçu ayrı şekilde cezalandırılacaktır.Yani bu suçtan ayrı, bu suçla birlikte işlenen suçtan ayrı cezalandırma yapılacaktır. Suçlar birbirinin içinde erimeyecektir.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA, BULUNDURMA veya SATIN ALMA SUÇUNDA CEZA AVUKATININ ÖNEMİ

Ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya suçunda ceza avukatına danışmanın önemi çok büyüktür. Kimi zaman bir avukata danışmadan hareket etmeniz memur olma hayalinizin dahi önüne geçecektir kimi zaman ise özel sektörde sabıka kaydınızdan ötürü iş bulamamanıza sebep olacaktır.  Veya silinmesini istediğiniz adli sicil kaydınızın temizlenmesinde prosedür eksikliğine yol açacaktır. Her ne olursa olsun herkesin savunulma hakkı bulunmaktadır. Avukatlar herkes için ve her zaman vardır. Müvekkillerimizin talepleri bizim için her şartta ve her zaman önemlidir. Ofisimiz çözüm odaklıdır.

Ceza hukuku hukuk büromuzun deneyimli avukatları mağdur olmamanız için bir telefon uzağınızda sizi bekliyor olacaklar. Alacağınız hukuki yardım sonucunda hakkınızı en iyi ve sağlıklı yöntemle korumuş olursunuz. İstanbul ceza avukatlarıyla, Nişantaşı ceza avukatlarıyla tarafımızla iletişime geçerek görüşebilir, bilgi alabilirsiniz. Unutmayın ; hasta olduğunuzda doktora gidiyorsanız, hukuki meselelerinizde de mutlaka bir tecrübeli avukata başvurmalısınız. Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçu konusunda avukat için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

ERDOĞAN HEYBET

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU

 

 

 

ceza avukatı, iyi ceza avukatı, ağır ceza avukatı, en iyi ceza avukatı, istanbul ceza avukatı, şişli ceza avukatı, şişli iyi ceza avukatı, ceza avukatı bulmak, iyi ceza avukatı için, iyi ceza avukatı bulmak, asliye ceza avukatı, özel hayatın gizliliği suçu için avukat bulmak, tahliye ettiren avukat, istanbul en iyi avukat, istanbul iyi avukat, istanbul ağır ceza avukatı, nişantaşı ceza avukatları, nişantaşı iyi avukat, istanbulun en iyi avukatı, tecrübeli avukat, ceza hukuku uzmanı avukat, ceza hukuku avukatı avukatlar, şantaj avukatı, şantaj suçu avukat, şantaj için avukat, nişantaşı avukatl arı, şişli avukatları, şişli ceza avukatları, ruhsatsız silah taşıma için avukat, ruhsatsız silah taşıma davası avukat, ruhsatsız silah yakalattım, ruhsatsız silah yakalatmanın yatarı var mı? asliye ceza avukatı, ağır ceza avukatı

 

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir