NİŞANTAŞI BOŞANMA AVUKATI, BOŞANMA DAVASI ÜCRETLERİ 2024

nişantaşı boşanma avukatı

Nişantaşı Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, evlilik birliğinin sona ermesi sürecinde taraflara gerekli hukuki desteği sağlar ve bu karmaşık süreci profesyonelce yönetmeye yardımcı olur. Özellikle çekişmeli boşanma davaları bakımından zorlayıcı bir deneyim söz konusu olabilir ve tarafların hukuki haklarını korumak için en doğru adımların atılmasına aracı olan bir aile hukuku avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir.

Burak Temizer Hukuk Bürosu Nişantaşı Boşanma Avukatı

Evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde gündeme gelen boşanma davaları, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda, çifter, boşanma sürecini karşılıklı olarak anlaşmak ve uzlaşmak suretiyle tamamlarlar.

Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanmaya nazaran genellikle daha az maliyetli olmaktadır. Bunun sebebi, taraflar mahkeme safhasına geçilmeden anlaşmış olduğundan yargılamanın gereksiz uzamamasıdır. Taraflar, velayet, mali durumların düzenlenmesi, mülkiyetin paylaşımı ve nafaka gibi konularda anlaşmışlarsa, anlaşmalı boşanma süreci daha sorunsuz bir şekilde ilerler.

Çekişmeli boşanmada ise, çiftlerin boşanma sürecinde uzlaşmaya varamadığı konuların mahkeme aracılığıyla çözüme kavuşturulması gerekir. Bu tür boşanma genellikle daha maliyetlidir ve anlaşmalı boşanmaya nazaran daha uzun sürede karara bağlanır. Çekişmeli boşanma sürecinde mahkemede çiftlerin hakları, çocukların çıkarları ve mal paylaşımı gözetilerek karar verileceğinden sürecin güvenilir bir boşanma avukatıyla yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Bu kapsamda Burak Temizer Hukuk Bürosu,

  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
  • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
  • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
  • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacaüı davaları,
  • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar, yapılacak talepler
  • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
  • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı

hususlarında tecrübeli aile hukuku avukatları ile destek sunar.

İstanbul Nişantaşı Boşanma Avukatı Ücretleri

Avukat marifetiyle yürütülen boşanma davalarında ödenecek olan ücret, İstanbul Nişantaşı boşanma avukatının uzmanlığı, dava sürecinin uzunluğu, harcanacak olan zaman ve çekişmeli hususlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Boşanma davalarında uzman avukat ile iş sahibinin kararlaştıracağı ücret tabanı, TBB tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde öngörülen tutardır.

Boşanma davası avukat ücreti Türkiye Barolar Birliği’nin ücret tarifesinin altında kalmamak üzere boşanma davasının görüleceği şehre göre değişkenlik gösteren, yerel baroların yayınladığı ücret tarifeleri de bulunmaktadır. Ancak yasal olarak boşanma davası avukat ücreti, avukatlık ücreti mutlaka resmi olarak yayınlanan tarifenin üstünde olmak zorundadır.

İstanbul Nişantaşı boşanma avukatı her iki tarifeye uygun değerlendirme yaparak, avukat yardımına başvuracak kişi ile birlikte ücret tayin edecektir.

İstanbul Nişantaşı Boşanma Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında uzman avukat yardımına başvururken ücretin nasıl ve neye göre tayin edileceği birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İstanbul boşanma avukatı ücretleri yukarda belirtilen tarifelere uyulmak kaydıyla; davanın çekişmeli ya da anlaşmalı olması, harcanacak olan mesai gibi hususlar göz önünde bulundurularak aile hukuku avukatı tarafından tayin edilecektir. Ancak Nişantaşı’nda iyi boşanma avukatından hizmet almak size çok daha fazlasını maddi manevi kazandıracaktır; bunu unutmamanız gerekmektedir.

Boşanma Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Dava harç ve masraflarının miktarları maktu olarak belirlenmiştir; her yıl güncellenecek olan yasal düzenleme ile tespit edilmektedir. Bu harç ve masraflar, davadan davaya değişiklik gösterebilir. 2024 yılı boşanma davalarında uygulanacak en az (asgari) harç ve masraf tutarı aşağıdaki gibidir:(Bunlar mahkemeye yani devlete dava açarken yatırılacak rakamlardır)

Başvurma Harcı 427,60 TL
Vekalet Harcı 60,80 TL
Peşin Harç 427,60 TL
Gider Avansı (2 adet) 1.450 TL
Vekalet Pulu 96,00 TL

İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Boşanma avukatıyla ilgili en çok merak edilen hususlardan birisi ücretin ne zaman ödeneceğidir. Boşanma avukatının ücretinin ne zaman ödeneceği genellikle boşanma davalarında uzman avukat ile iş sahibi arasında kararlaştırılarak tayin edilmektedir. Ödeme planı ve koşullar, iş sahibi ile aile hukuku avukatı arasında kararlaştırılarak belirlenecektir. Ancak unutmayın ki Nişantaşı’nda iyi boşanma avukatından hizmet almak size çok daha fazlasını maddi manevi kazandıracaktır; bunu unutmamanız gerekmektedir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının ne kadar süreceği birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, genellikle çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına nazaran daha fazla zaman alabilmektedir. Bunun sebebi çekişmeli boşanma davalarında yazılı yargılama usulü olması, dilekçeler aşamasının yaşanması ve karşılıklı tanık dinletilmesidir. Bir başka deyişle taraflar arasındaki mevcut uyuşmazlıkların çözülmesi için mahkeme sürecinin zaman almasıdır. Günümüz Türkiye şartlarında çekişmeli boşanma davaları hukuki emek ve ve tecrübeli boşanma avukatı takibi isteyen davalardır.

Dava dosyasının mahkemeye sunulmasından boşanmanın kesinleşmesine kadar geçen süre, mahkemenin yoğunluğuna, tarafların taleplerine ve delil sunumlarına ilişkin hususlara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu durumda boşanma davalarının süresi, anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre farklılık gösterecektir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar mahkeme sürecine geçmeden evvel anlaşmış olduklarından süreç oldukça kısa sürebilmektedir. Bu süre 1-2 ay olabileceği gibi daha kısa olması da mümkündür. Çekişmeli boşanma davalarında ise, aile mahkemeleri yani yerel mahkeme bakımından boşanma davaları genellikle en az t1 ila 1,5 yıl arasında sonuçlandırılabilmektedir.

Süreç ne kadar sürerse sürsün Nişantaşı’nda iyi boşanma avukatından hizmet almak size çok daha fazlasını maddi manevi kazandıracaktır; bunu unutmamanız gerekmektedir.

İstanbul Nişantaşı Boşanma Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Aile hukuku avukatının sunacağı hizmetler, davanın anlaşmalı veya çekişmeli olması, davanın karmaşıklığı gibi hususlara bağlı olarak değişkenlik gösterse de genel olarak İstanbul Nişantaşı boşanma avukatının sunacağı hizmetler, danışmanlık ve bilgilendirme, dosya hazırlığı, müzakere ve uzlaşma, mahkemede temsil, çocuk velayeti ve nafaka gibi konular olacaktır.

İstanbul Nişantaşı boşanma avukatı, yardımına başvuran iş sahiplerine boşanma süreci hakkında detaylı bilgiyi verir ve Türk Medeni Kanunu uyarınca olması gereken boşanma prosedürleri hakkında rehberlik eder.

Boşanma davası bakımından gerekli olan belgelerin hazırlanması, toplanması ve mahkemeye sunulması hususlarında yardımcı olur.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanması için gerekli müzakereyi yapmasının yanı sıra müvekkilinin haklarını gözetir.

Mahkeme sürecinde müvekkilini temsil eder, yasal argümanları öne sürer ve gerekli itirazları yapar.

Çocukların velayeti ve nafaka gibi karmaşık konularda müvekkillerinin haklarını koruyarak onlara rehberlik eder.

Tüm bunların yanı sıra, boşanma davalarında uzman avukat, zor bir süreç olan boşanma sürecinde sağladığı hukuki desteğin yanında yardımına başvuran kişiye duygusal olarak da destek sağlayarak haklarını gözetir.

Boşanma Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Boşanma davaları avukat marifetiyle yürütülmeksizin de açılabilmektedir. Ancak, boşanma davasında usul hukuku da oldukça önem arz eder. Bu bakımdan yapılacak usuli işlemlerde hata olmaması hem ekonomik açıdan önemlidir hem de zaman kaybını önlemektedir. Bu bakımdan sürecin bir avukat marifetiyle takip edilmesi her bakımdan avantaj sağlayacaktır.

Boşanma davaları, bilhassa çekişmeli olduğunda hem taraflar hem de çocuklar bakımından oldukça yıpratıcı olmaktadır. Boşanma davaları sırasında psikolojik destek alınması da faydalı olabilir. Boşanma davalarının en çabuk şekilde sonuçlanması ve bu süreçte hak ve menfaat kaybı yaşanmaması taraflar için önemlidir. Bu sebeple, boşanma davalarının birçok açıdan aleyhte sonuçlanmaması için İstanbul boşanma avukatından yardım alınması tavsiye edilir.

nişantaşı boşanma avukatı
nişantaşı boşanma avukatı

SONUÇ :

Evlilik aslında karşılıklı atılan imzalardan ötürü hukuki bir akittir. Kanaatimizce de evlilik akdi bir başka deyişle evlilik sözleşmesi; insanoğlunun imza attığı hayattaki en önemli sözleşmesidir, evlilik akdinin sona erdirilmesi de hayattaki en önemli sözleşmenin feshedilmesi  anlamına gelmektedir. Bu akit sona ererken, boşanma sebeplerinin iyi irdelenmesi doğru sebeplere doğru gerekçeler ile dayanılması ve de dava süreci neticesinde maddi manevi tüm hakların elde edilebiliyor olması elzemdir. Bu yüzden boşanma davalarında mutlaka ama mutlaka aile hukuku alanında uzman bir Nişantaşı Boşanma Avukatından destek almanızı tavsiye ederiz, aksi durum manevi ve maddi kayıplara yol açabilecektir. Hastalandığınızda nasıl ki doktora başvuruyorsanız, hukuki meselelerinizde mutlaka işin boşanmada uzman bir avukata başvurmanız gerekmektedir.

Aile hukuku alanındaki diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz. https://temizerhukuk.com/kategori/aile-hukuku-bosanma-hukuku/

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU