MURİS MUVAZAASI/MİRASTAN MAL KAÇIRILMASI 2024

MURİS MUVAZAASI/MİRASTAN MAL KAÇIRILMASI/MİRASTAN MAL KAÇIRMA/MİRAS MALLARINI GERİ ALMA MİRASTAN KAÇIRILAN MALLAR NASIL GERİ ALINIR?  Muris muvazaası bir başka deyişle mirastan mal kaçırma; miras bırakanın, diğer mirasçıların tamamını ya da belirli kısmını miras haklarından yoksun bırakmak kastıyla asıl amacını gizleyerek…

MİRASTAN MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALI, TESCİL VE TENKİS DAVASI

Muris muvazaası veya halk arasındaki adıyla Mirastan Mal Kaçırma; Muris’in (miras bırakan kişinin), mirasçılarını miras haklarından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstererek mirasçılarından mal kaçırması eylemidir. Muris, vefatından önce taşınmazlarını seçtiği bir mirasçısına veya mirasçı…

Vasiyetnameye İtiraz

 Vasiyetnameye İtiraz Vasiyetnameye Nasıl İtiraz Edebiliriz?  Konuyla ilgili diğer yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Vasiyetnamenin türlerine inmeden önce genel olarak vasiyet edebilmenin şartlarını belirtmekte fayda var. Ölüme bağlı tasarruf olan vasiyet edebilmek için de tasarruf ehliyetine sahip olmak gerekir.…