Korsan Taksi Cezası

Korsan Taksi Cezası

Martı Tag’e binmenin cezası var mı? Martı Tag Korsan Taksi mi?

Martı Tag ve korsan taksiler şu sıralar başta İstanbul olmak üzere çok tartışılıyor. İstanbul’daki ticari taksi sorunu hızla korsan taksilerin artmasına sebep oldu. Martı Tag’ın korsan taksi olup olmadığı da ayrıca tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar televizyon kanallarında, sosyal medyada ve medyada karşımıza sık sık çıkmakta olan bu husus halk arasında da merak edilen, tartışmalara ve hatta trafikte ticari taksiler tarafından diğerlerine karşı suç işlemeye kadar giden sonuçlar doğurmaktadır. İnsanlar giderek pahalılaşan hayat şartları ve taksi ücretleri içerisinde kimi zaman korsan taksi kullanımına başvurmaktadır. Korsan taksi yasal olmayan, şahsi araçlarla taksicilik hizmetinin sunulması olarak kısaca adlandırılabilir. Taksicilerle halk arasında yaşanan tartışmalar, yapılan taksimetre hileleri, güzergah değişimi sonucunda artan taksi fiyatı gibi pek çok etken insanları korsan taksi kullanımına itmektedir. Bu yapılan usulsüzlükler bize yasal olmayan kullanımın doğru olduğu çıkarımına ulaştırmamalıdır. Hem yolcu hem de korsan taksi sürücüsü yakalanma durumunda cezayla karşı karşıya kalmaktadır. Korsan taksi için oluşturulan internet siteleri ve kullanımı yasal değildir. Yasal olarak yolcu taşımak için belirli şartlar gerekmektedir.  Korsan taksi durumunda yakalanmanın belirli ve farklı yaptırımları bulunmaktadır.

KORSAN TAKSİ KULLANMANIN CEZASI

Korsan taksi faaliyeti içerisinde bulunan sürücü ve yolcuya da ayrı ayrı miktarlarda para cezası düzenlenmiştir. Korsan taksi faaliyeti herhangi bir izin ruhsat olmaksızın bir kimseyi bir yerden bir yere belirli bir ücret karşılığında götürme hizmeti olarak kısaca adlandırılabilir. Korsan taksi durumunda kişiye trafik kolluğu/ diğer yetkili ve mülki amir idari para cezası uygulayabilmektedir. 2024 yılı için korsan taksi faaliyeti içerisinde bulunmanın cezası Ek-2/3-a uyarınca 32.233 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Öngörülen süre içerisinde cezasının ödenmesi halinde yüzde 25 oranında bir indirim uygulanacak ve ödenecek idari para cezası 24.174,75 Türk Lirası olacaktır. Korsan taksi faaliyetine verilen ceza ve sonrasında caydırıcılık maksadı gözetilerek bu faaliyetin bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde tekrar korsan taksi faaliyetine verilecek idari para cezası 64.466 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Yine aynı şekilde öngörülen sürede ödenmesi durumunda ise kişi yüzde 25 oranında indirimli ödeyecek ve bu ceza tutarı 48.349,50 Türk Lirası olacaktır. Korsan taksi sürücüsünün idari para cezasıyla bu durum son bulmayacaktır. Korsan taksi kullanan yolcu ise 2024 yılı için 2.143 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılacaktır.

ARAÇLARI TESCİL BELGESİNDE GÖSTERİLEN AMAÇ DIŞINDA KULLANMANIN CEZASI

Kullanımda olan araçların belirli fonksiyonları ve işlevleri bulunmaktadır. Yolcu taşıma faaliyetinde bulunan aracın maksadı faaliyetini içeren tescil belgesinde yolcu taşımak değil ise bu durum suç oluşturacaktır. Ticari faaliyet amacı taşımayan bir araçla faaliyeti kapsamında işlem yapılması ve buna izin verilmesi durumunda karşımıza bir yaptırım türü olan idari para cezası çıkmaktadır. İdari para cezası trafik kolluğu/ diğer yetkililer tarafından verilebileceği gibi mülki amir tarafından da verilebilmektedir. Ek-2/1 uyarınca bu durumda sürücü ve araç sahiplerine 6.439 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Öngörülen süre içerisinde ödenmesi durumunda ise yüzde 25 oranında bir indirim uygulanacak ve 4.829,25 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Bu suçu işleyen sürücünün araç sahibi olmaması durumunda ise alacağı idari cezaya ek olarak tescil plakası için de aldığı idari para cezası kadar ceza verilecektir.

RUHSATTA BELİRLENEN FAALİYET DIŞINDA YOLCU TAŞINMASI CEZASI

Aynı kanunun b bendine yani Ek-2/3-b  bendinde ise bahsedilen faaliyet belediyeden alınan ruhsat neticesinde belirlenen faaliyet amacı dışında belediye sınırları içerisinde yolcu taşımanın suç olmasıdır. Bu durumda da kişiye idari para cezası uygulanacaktır. 12.977 Türk Lirası idari para cezası belirlenmiştir. Belirlenen bu tutarın öngörülen süre dahilinde ödenmesi durumunda yüzde 25 oranında indirim yapılacak ve ödenecek tutar 9.723,75 Türk Lirası olacaktır. Bu durum bir yıl içerisinde tekrar ederse bir önceki bentte de olduğu gibi caydırma amaçlı ceza oranında artırıma gidilecektir. Bu faaliyetin bir yıl içerisinde tekrarında verilecek ceza 25.954 Türk Lirası olacak ve öngörülen süre içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 oranında indirim uygulanarak 19.465,50 Türk Lirası olacaktır.

KORSAN TAKSİ FAALİYETLERİNDE TRAFİKTEN MEN CEZASI

Yukarıda bahsettiğimiz üzere 3 farklı şekilde karşımıza çıkan korsan taksi suçunda ceza yalnızca idari para cezası olmamaktadır. Trafikten men cezası karşımıza çıkmaktadır. Trafikten men cezası, bir aracın faaliyeti kapsamında trafiğe çıkmasına izin verilmemesi halk arasında aracın bağlanması durumudur. Devletin tahsis etmiş olduğu yediemin otoparkına ceza olarak belirlenen gün kadar bırakılmakta ve orada durmaktadır. Aracın bağlanması durumu budur. Korsan taksi faaliyetinin işlenmesi durumunda araca 60 gün trafikten men cezası verilecektir. Ek-2/3-a uyarınca korsan taksi faaliyeti durumunda öngörülen süre 60 gündür ve idari para cezasına ek olarak araç 60 gün bağlanacaktır. Yukarıda bahsedilen diğer 2 husus da ise Ek-2/1 uyarınca trafikten men cezası 15 gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Ek-2/3-b durumunda ise karşımıza 30 günlük bir trafikten men cezası çıkmaktadır. Kanunda karşımıza çıkan diğer bir husus ise aracın işleteni veya sahibinin, aracı süren kişi olup olmadığına bakılmaksızın aracın kanuna aykırı olarak kullanılması durumunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlü olduğudur.

Bağlanan aracımı almak için ne yapmam gerekiyor?

Korsan taksi faaliyeti durumunda kişilere idarece idari para cezası verilmektedir. Bunun yanında daha önceden bahsettiğimiz üzere trafikten men cezası da uygulanmaktadır. Trafikten men cezası uygulanan aracınızı almak istiyorsanız bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorsanız idari cezanın verilmiş olduğu bölgedeki idari mahkemeye yürütmeye ilişkin kararın durdurulması istekli bir dava açmanız gerekmektedir. Büromuz deneyimli avukatlarından bu husus hakkında yardım alabilirsiniz.

Korsan taksi kullanıyorum, ehliyetime el konulabilir mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere korsan taksi faaliyetlerin cezası idari para cezası ve aracın trafikten men edilmesidir. Korsan taksi faaliyetleri sonrasında ehliyetinize el konulmamaktadır.

Korsan taksi denetimi nasıl olmaktadır? (Mavi yelekli polisler ne iş yapmaktadır?)

Günümüz İstanbul’unda gençler, öğrenciler ve birçok kesim ulaşım olarak toplu taşımayı kullanmakta ve bazı geç kalınan durumlarda kişiye özel toplu taşıma yapan taksileri kullanmakta veya daha ekonomik olan korsan taksiye yönelmektedir. Korsan taksi sıklığından kaynaklı olarak polisler çoğu zaman sivil bir şekilde denetim yapmaktadır. Sivil şekilde denetim yapan polislerin mavi yelek giydiği bilinmektedir. Mavi yelekli sivil polisler korsan taksi denetimi yapmaktadır. Korsan taksi denetimi sırasında, sürücü ve yolcunun ilişkisi, tanışıp tanışmadıkları, araba ruhsatı vb. sorular sorulmakta ve aracın korsan taksi olup olmadığına karar verilmektedir. Bu yüzdendir ki korsan taksi muamelesi görseniz bile bunu kanıtlarıyla ispat ettirebilir ve cezadan kurtulabilirsiniz. Günün yoğun saatlerinde yapılan korsan taksi denetimlerinde haksız yere bir ceza aldığınızı düşünüyorsanız bir telefon uzağınızda sizi bekliyor olacağız .

Korsan taksi cezasında delil yeterliliği nedir?

Hiç tanımadığınız bir insan düşünün ve bu kimsenin arkadaşınızın babası olduğunu düşünün. Arkadaşınızın hasta olması durumunda otogara yetişmesi gereken babasını evinden aldınız ve otogara doğru ilerliyorsunuz. Sizi çeviren polis memuru tarafından korsan taksi faaliyeti içerisinde olduğunuz düşünüldü ve size ceza verildi. İdari para cezasının yanında aracınız 60 gün süreyle trafikten men edildi. İtiraz hakkınızı kullanmanız ve delil sunarak hakkınızı savunmanız gerekmektedir. Böyle bir durum yaşadığınız anda bir avukat sizin için en hızlı ve doğru yardımı yapacaktır. Büromuz deneyimli avukatlarına başvurabilirsiniz.

Rent a car işiyle uğraşıyorum, kiraladığım araçla korsan taksi faaliyeti yapılmış aracım bağlandı ne yapmam lazım?

Kiralamış olduğunuz aracınızı, kiralayan kimse korsan taksi faaliyeti çerçevesinde yakalanırsa kanun maddesinde gerekli tedbiri almanız ve denetimini yapmakla yükümlü olduğunuz belirtilmektedir fakat Anayasa Mahkemesi bu maddenin hukuka aykırı olduğu görüşündedir. Cezanın şahsiliği ilkesi gereğince yapacağınız itiraz ve iptal davası neticesine aracınızı geri alabilirsiniz.

MARTI TAG YASAL MIDIR?

Martı Tag hatır taşımacılığı olarak isimlendirilmekte ve karşımıza çıkmaktadır. Martı Tag akıllı telefonlarda aplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler uygulamaya üye girişi yapmakta ve hatır yolculuğu yapmak adına birbirleriyle eşleşmekte ve bir yerden bir yere götürmek üzere belirli bir ücret karşılığında anlaşmayla tamamlanmaktadır. Martı Tag herhangi bir yasal dayanağa sahip değildir. Bir kimsenin yolcu taşımacılığı yapabilmesi için belediyeden alınmış bir taşıma iznine sahip olması gerekmektedir. Kişiler sosyal mecralarda sürekli karşımıza çıkan Martı Tag ile para kazanmayı düşünmektedir. Farklı mahkeme kararları incelendiğinde karşımıza farklı sonuçlar çıksa da çoğunlukla karşımıza çıkan sonuç Martı Tag uygulamasının yasal bir dayanağı olmadığıdır. Farklı mahkeme kararlarının çıkmasındaki etken Martı Tagın yasal olduğundan değil delil yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Anlaşılacağı üzere Martı Tag yasal değildir.

Hatır Taşımacılığı nedir?

Hatır taşımacılığı, bir kimseyi bir yerden başka bir yere hatır için götürmektir. Herhangi bir ticari amaç güdülmeyen, herhangi bir karşılık almadan yapılan taşımacılıktır. Otostop çeken gençleri, bir yere götüren kimse hatır taşımacılığı yapmaktadır. Şahsi aracıyla gençleri alsa ve onları götürmek için para almış olsa bu durumda herhangi bir izni, belgesi olmadan bulunduğu belediye sınırları içerisinde yolcu taşımış olacak ve korsan taksi faaliyeti gerçekleştirmiş olacaktır. Mahkemece martı Tag kullanıcılarının, yolculardan bir karşılık aldığı bir menfaat, maddi gelir elde etme amacı güttüğü söylenerek martı Tag faaliyetlerinin hatır taşımacılığı olmadığı söylenmektedir.

martı tag korsan taksi midir

Martı Tag korsan taksi midir?

Yasal olmayan bir şekilde yolcu taşımacılığı yapmak korsan taksi faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Martı Tag şu an için ülkemizde yasal bir oluşum içerisinde değildir bu yüzden yapılan faaliyetler korsan taksi niteliğindedir. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, Tag kullanıcıları arasında çeşitli blog sitelerine şikayetler dile getirilmiştir. Tag kullanıcıları yapmış olduğu şikayetlerde polis memurları tarafından ‘modern korsan taksi’ şeklinde adlandırıldığını ve cezai işlem uygulandığını belirtmişlerdir. Martı Tag yasal bir zemin bulunmadıkça korsan taksi faaliyeti olacaktır. Bu hatır taşımacılığının yasal zemini ise paylaşımlı yolculuk yönetmeliğidir.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Nedir?

Martı Tag konusunun yasal olabilmesi adına gereken yönetmelik paylaşımlı yolculuk yönetmeliğidir. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini gündeme getirmek ve uygulamaya sokmak isteyen Martı Tag şirketi ve kullanıcıları belediyeye husus hakkında gerekli dilekçeyi sunmuşlardır. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği kısaca aynı yöne doğru hareket edecek kimselerin, bir kanal aracılığıyla anlaşarak beraber yolculuk yapmasıdır. Gerek küresel ısınma gerek trafik yoğunluğunu olumlu yönde etkileyecek bir düzenlemedir. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkması durumunda Martı Tag yasal bir zemin bulabilecektir aksi takdirde yasal değildir.

Martı Tag uygulaması yolculara idari para cezalarının ödemelerini yapıyor mu?

Bu konu hakkında kesin bir bilgiye ulaşmak mümkün gözükmemektedir. Kullanıcıların şikayetleri göz önüne alındığında kimi kullanıcının bu idari para cezasının kendisine geri yatırıldığını söylemekte kimi de aksini söylemektedir. Yolcuların mağdur olmaması adına şirket tarafından uygulandığı durumlar görülmektedir.

Martı Tag gerilimlerinin hukuki boyutu

Son zamanlarda karşımıza sosyal mecralarda çok fazla çıkan bir durum olan taksici ve Tag sürücüleri arasında olan kavgalardır. Taksi plakalarının fiyatları, ödenen vergiler, yolcuların fiyatlardan dolayı tercihleri bu kavgaların başlıca sebeplerindendir. Taksiciler martı tagın yasal bir zemin oluşmadan yapılan korsan bir faaliyet olduğunu ve Ticaret Kanunu hükümlerince haksız rekabete yol açtığını dile getirmektedir. Tag sürücüleri ise bunun bir hatır taşımacılığı olduğunu ve kısa süre içerisinde yasal zemine oturacağına inandıklarını dile getirmektedir. Tartışmaların yalnızca sözlü olmaması da durumun vahim tarafıdır. Karşımıza çıkan kavgalar, kurulan tuzaklar benzeri olaylar suç oluşturmaktadır. Hakkınızı aramak yerine suç işlemeniz durumunda haklıyken haksız yere düşebilirsiniz. Haksız rekabet hükümleri ve vergilendirme boyutuna bakıldığı zaman yasal olmayan Tag faaliyeti yasal bir zemine oturuncaya kadar gerçek anlamda hatır yolculuğu çerçevesinde yapılmalıdır aksi takdirde daha önceden de belirttiğimiz gibi korsan taksi faaliyeti gündeme gelecektir.

Martı Tag ve Taksi sürücüleri arasındaki gerilim

Taksiciler ve martı Tag sürücüleri arasında yaşanan gerilim boyutları yolcuları korkutmaktadır. Martı Tag daha önceden de belirttiğimiz üzere yasal zemine oturuncaya kadar korsan taksi olarak cezalandırılmaktadır. Taksiciler yapmış olduğu şikayette Martı Tag güvenlidir ibaresinin kaldırılmasını istemişlerdir. Reklam kurulu da bu şikayete kayıtsız kalmamış ve martı Tag güvenlidir ibarelerinin kaldırılmasını istemiştir. Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç aradaki gerilimlerin şiddete dönüşmesi konusunun çok yanlış olduğunu değiştirmemektedir. Kasten yaralama suçu oluşmaktadır. Kasten yaralama hakkında yazılmış olan makalemizi okuyabilirsiniz. https://temizerhukuk.com/kasten-yaralama-sucu/

Martı Tag ve Taksi sürücüleri arasındaki gerilim

 

YARGITAY KARARI

  1. Hukuk Dairesi         2021/4322 E.  ,  2021/4751 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

1-Dava, trafik kazasında meydana gelen araç hasarı nedeniyle kasko sigorta poliçesi kapsamında maddi tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda; davacıya ait … plakalı 2016 model minibüs birden fazla aracın karıştığı trafik kazasında hasar görmüştür. Bahse konu aracın ruhsatı üzerinde yapılan incelemede kullanım amacının “yolcu nakli-ticari” olarak geçtiği ve ilgili sigorta poliçesinde de kullanım şeklinin “servis aracı” olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Davacı taraf dosyaya iki adet personel taşıma sözleşmesi ibraz etmiş olup, davacı davaya konu aracın korsan taksi olarak kullanıldığını kabul etmemekte ve aracın personel taşıması amacıyla kullanıldığını ileri sürmektedir.
Davaya konu kasko poliçesinin “Yanlış Beyan Muafiyet Uygulaması” başlıklı maddesinde, “Bu sigorta poliçesinde kullanım tarzı minibüs olarak beyan edilmiş olan sigortalı araç, hiçbir şekilde kiralık araç(rent a car), uzun süreli kta veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak ya da her ne ad olursa olsun kiralama veya taksi/dolmuş ya da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılık kapsamındaki hususi amacın dışında ticari bir amaçla kullanılamaz. Ruhsat sahibi ve/veya sigortalı ve/veya sigorta ettirenlerden herhangi birinin finansal kiralama şirketleri hariç olmak üzere kısa ya da uzun süreli araç kiralama hizmetleri ile iştigal ediyor olması, veyahut taksi/dolmuş ya da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak ya da hususi amacın dışında ticari bir amaçla kullanılıyor olmasının tespiti durumunda % 80 oranında muafiyet indirimi uygulanacaktır.” hükmünün yer aldığı görülmüştür.
Dosyadaki ilk personel taşıma sözleşmesinin incelenmesinde, sözleşme kapsamının dava dışı … İç ve Dış Tic. A.Ş’nin personellerinin taşınmasına ilişkin olduğu, bu hususta dava dışı … İç ve Dış Tic. A.Ş ile dava dışı … Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş arasında personel taşıma sözleşmesinin mevcut olduğu, dava dışı … Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş’nin ise bu işi yaptırmak için davacı ile 06/11/2018 tarihli “Taşımacı İle Sözleşmeli Taşımacı Arasında Yapılan Servis Taşımacılığı Tip Sözleşmesi” adlı sözleşmeyi imzaladığı, sözleşmenin; 06/11/2018-31/10/2019 tarihleri arasında geçerli olduğu, yine dosya kapsamındaki ikinci personel taşıma sözleşmesinin incelenmesinde davacı ile dava dışı … Hotel (… Yapı A.Ş) arasında 25/11/2018 tarihli taşıma sözleşmesinin imzalandığı, sözleşmenin 25/11/2018-25/11/2019 tarihleri arasında geçerli olduğu, sözleşmeye göre davacının, …Turizm Acentasına ait turist ve yolcuları, rehberleri eşliğinde tur güzergahında gezdireceği, gemi ve hava limanlarından anlaşma yapılan otellere taşıyacağı, otellerden de gemi ve hava limanlarına taşıyacağı anlaşılmıştır. Davaya konu kaza 15/12/2018 tarihli olup, dosyadaki personel taşıma sözleşmelerinin kaza tarihinden önce düzenlenmiş olduğu görülmüştür.
Dosya kapsamındaki trafik kazası tespit tutanağına göre, kazanın İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde … Caddesi üzerinde … istikametinde 15/12/2018 tarihinde saat 04:15’te meydana geldiği, davaya konu araç içerisinde bulunan …isimli yolcunun de kazada yaralandığı anlaşılmaktadır. Ancak dosya kapsamından söz konusu kazanın meydana geldiği yer itibariyle kazaya karışan davacıya ait aracın kaza sırasında davacının dosyaya ibraz ettiği personel taşıma sözleşmelerine göre davacının üstlendiği taşıma hizmeti kapsamında olup olmadığı anlaşılamamıştır.
Şu durumda, kazanın meydana geldiği yer ve güzergahın, davacı ile dava dışı şirketler arasında akdedilen personel taşıma sözleşmeleri kapsamında kalıp kalmadığı, yine araçta yolcu olarak bulunan T.C. numarası “…” olan …isimli kişinin, bu taşıma sözleşmeleri kapsamında taşınması gereken kişilerden olup olmadığı hususunun dava dışı şirketlerden araştırılması, bununla ilgili gerekirse H.M.K.’nın 432. maddesi düzenlemesine göre delillerin araştırılması için mahkemelerden de yardım alarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeksizin eksik inceleme ile karar verilmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere korsan taksi kullanımı sadece idari para cezası olarak karşımıza çıkmamakta farklı olaylarda farklı şekilde görülebilmektedir. Ama buradan da anlaşılacağı üzere korsan taksi faaliyeti için delillerin sağlam ve ispatlanabilir olması gerekmektedir.

SONUÇ

Makalemizde genel olarak korsan taksicilik faaliyetlerini ve Martı Tag uygulamasını ele aldık. Gerçekten hatır yolculuğu yapıyor olabilirsiniz, haksız yere korsan taksi cezası almış olabilirsiniz yapmanız gereken şey deneyimli bir avukattan yardım almak olacaktır. Büromuzun deneyimli avukatları bir telefon uzağınızda sizi bekliyor olacaklar.

Erdoğan HEYBET

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU