ECRİMİSİL NEDİR? ECRİMİSİL DAVASI NASIL AÇILIR? ECRİMİSİL TALEP ETMEK NE DEMEKTİR? ECRİMİSİL ŞARTLARI NELERDİR 2024?

1. Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Davası Nasıl Açılır? Ecrimisil Talep Etmek Ne Demektir? Ecrimisil Şartları Nelerdir Ecrimisil, hukukun karmaşık terimlerinden biri gibi görünse de günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Ecrimisil, taşınmaz malı kullanma hakkına sahip olan kişinin rızası veya hukuki…

TBK UYARINCA KİRA TESPİT DAVASI

A. GENEL OLARAK Kira bedeli kira sözleşmesinin unsurlarından bir tanesidir. Taraflar kural olarak kira bedelini, borçlar hukukunda da temel ilke olan sözleşme serbestisi ilkesiyle, bir başka ifadeyle özgür iradeleri ile belirleyebilirler. Fakat özellikle kira sözleşmeleri özelinde, sözleşme serbestisini kısıtlayan ve…

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ve TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN GEÇERLİLİĞİ

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ve TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN GEÇERLİLİĞİ  1. TAHLİYE TAAHHÜDÜ Kira sözleşmesi hükümleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili hükümlerde adi kira, konut ve çatılı işyeri kiraları ve ürün kirası sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Tahliye taahhütnamesi…