KİRA HUKUKU

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Günümüzdeki enflasyonist ortamda kira bedelleri hızla yükselmekte ve ekonomik düzeni korumak kira artışlarına için birtakım düzenlemeler getirilmektedir. Kira uyuşmazlıklarındaki yoğunluk dolayısıyla sulh hukuk mahkemelerinin iş yükü fazlaca artmaktadır. Kiracısını

Devamını Oku...
Tahliye taahhütnamesi kiracının belirli bir tarihte taşınmazı boşaltacağına ilişkin imzaladığı yazılı belgedir. Bu belge yasal delil niteliğindedir ve kanunda belirtildiği üzere bu belgenin mevcut olması durumunda kiraya verene taşınmazın boşaltılmasını talep etme hakkı tanınmıştır

TBK UYARINCA KİRA TESPİT DAVASI

A. GENEL OLARAK Kira bedeli kira sözleşmesinin unsurlarından bir tanesidir. Taraflar kural olarak kira bedelini, borçlar hukukunda da temel ilke olan sözleşme serbestisi ilkesiyle, bir başka ifadeyle özgür iradeleri

Devamını Oku...

KİRA HUKUKU