Katılan mağdurenin evinin arka balkonunda çamaşır astığı sırada, sanığın kendi ikametinin balkon kapısının önünde durarak mağdureye bakıp masturbasyon yapmasından ibaret eyleminin mağdureyi hedef alarak gerçekleştirmesi nedeniyle TCK.nın 105. maddesinde belirlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi..

Yargıtay 14. Ceza Dairesi

Esas No: 2011/10251
Karar No: 2012/9931
Karar Tarihi: 15.10.2012

Hayâsızca hareketlerde bulunma suçundan sanık …’nin yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair … 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 29.01.2009 gün ve 2008/907 Esas, 2009/59 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:


Katılan mağdurenin evinin arka balkonunda çamaşır astığı sırada, sanığın kendi ikametinin balkon kapısının önünde durarak mağdureye bakıp masturbasyon yapmasından ibaret eyleminin mağdureyi hedef alarak gerçekleştirmesi nedeniyle TCK.nın 105. maddesinde belirlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi,
Kabule göre de;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 Esas 2009/13 sayılı Kararında da belirtildiği üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararın maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığı ve olayda mağdurenin dosyaya yansıyan maddi bir zararının bulunmadığı ve ayrıca sanığa ait arşiv kaydının CMK.nın 231. maddesinin uygulanmasına engel objektif ön şart olmadığı, ancak kanaat kullanılması ile subjektif şart olarak değerlendirilebileceği sanığın bu haliyle mevcut sabıka kaydında sabıkasının bulunmadığının anlaşılması karşısında, CMK.nın 231. maddesindeki koşulların bu hususlara göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeyerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sanığın ceza miktarı itibarıyla kazanılmış … gözetilerek hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321 ve 326/son maddeleri maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNERİLEN MAKALE :  Kiracı ile yeni kira sözleşmesi imzalandığı bir halde, ilk kira sözleşmesine göre kira tespit davası açılabileceği hk.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir