ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR?

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR?

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR? ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Evlilik birliğini sona erdirmek için boşanma davası açan eşlerin, tazminat, nafaka, velayet gibi boşanmaya ilişkin hususlar üzerinde mutabık kalamadıkları durumlarda çekişmeli boşanma davası gündeme gelir. Aynı şekilde, eşlerden biri boşanmayı istemiyor diğeri ise boşanmayı istiyorsa yine çekişmeli boşanma davasından söz edilecektir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Kanunda anlaşmalı boşanma bakımından eşlerin en az bir yıl süre ile evli olmaları gerektiği şartı öngörülmüştür. Çekişmeli boşanmada ise böyle bir koşulun varlığı aranmamaktadır. Bir yıl veya daha az süreyle evli kalan eşler de çekişmeli boşanma yoluna başvurabilecektir. Yani 1 gün evli kalan da çekişmeli boşanma davası açabilir, 20 sene evli kalan da boşanma davası açabilir.

Boşanma davası açabilmek için kanunda bazı koşullar öngörülmüştür. Boşanma davası açabilmek için eşlerin hayatta olması, geçerli bir evliliğin kurulmuş ve dava açıldığı sırada devam ediyor olması, eşlerden en az birinin dava açması ve kanunda düzenlenen boşanma sebeplerinin gerçekleşmiş olması aranır.

Boşanma davalısının açılabilmesi, boşanma talebinin kanunda yazılı olarak düzenlenen sebeplerden birine dayanıyor olmasına bağlıdır. Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve 166. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanunda öngörüldüğü üzere boşanma davası açılabilmesinin şartları şu şekildedir:

 • Eşlerden birinin zina etmesi. Web sitemizde bulunan zinaya ilişkin makalemizi de mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması bir başka deyişle şiddetli geçimsizlik (Bu başlığa ilişkin yüzlerce boşanma gerekçesi vardır)
 • Eşlerden birinin, diğer eşin hayatına kastetmesi pek kötü davranması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunması
 • Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve bu sebeple birlikte yaşamanın diğer eşten beklenemez duruma gelmiş olması
 • Eşlerden birinin, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu terk etmesi durumunda ayrılığın en az altı ay sürmesi ve bu durumun devam ediyor olması ve istem üzerine hakim ya da noter tarafından yapılan ihtarın sonuçsuz kalması
 • Evlilik sonrası eşlerden birinde kalıcı akıl hastalığı oluşması sonucunda diğer eş bakımından evlilik birliğinin devamının çekilemez hale gelmiş olması

Bu koşullar gerçekleştiği takdirde anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açmak mümkündür.

çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası açılırken yapılması gereken ilk nokta boşanma sebeplerinin değerlendirilmesidir. Boşanma sebepleri değerlendirilerek anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasından hangisinin açılacağı saptanır. Bu aşamadan sonra, ayrılık sebebine göre boşanma dilekçesi hazırlanması gerekir.

Dava dilekçesinin ve eklerinin yetkili aile mahkemesine verilmesi ve gerekli harçların yatırılmasıyla anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Boşanma davası açıldıktan sonra, dosyanın konusuna bağlı olarak yargılama yürütülecektir.

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açabilmek için yazılı bir boşanma dilekçesi ile yetkili aile mahkemelerine başvurulması gerekir. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açarken başvurulabilecek yetkili mahkemelerden birisi de eşlerden birinin ikametinin (yerleşim yerinin) bulunduğu yer mahkemesidir. Not: Anlaşmalı boşanma davasında ıslak imzalı bir anlaşma protokolü de dava dilekçesinin ekinde mahkemeye sunulmalıdır.

Bir diğer yetkili mahkeme ise, davadan önce son defa altı aydan beri eşlerin birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir; eğer aile mahkemesi yok ise, başvurulacak mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olması gerekmektedir.

Boşanma davasının açılması konusunda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası bakımından ayrı koşullar söz konusudur. Ancak, her iki tür boşanma davasının da açılması için yazılı bir dilekçe ile yetkili aile mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi mutlaka bir avukat marifetiyle de hazırlanmalı davanın takibi de uzman bir boşanma avukatıyla yapılmalıdır.

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasına ilişkin olarak dilekçe bakımından da farklılık söz konusudur. Boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra sunulurken dilekçe ekine çekişmeli boşanma davası ise dilekçede öne sürülen hususlara ilişkin deliller; anlaşmalı boşanma davası ise anlaşmalı boşanma protokolü eklenmelidir.

Gerekli harçların ödenmesinin ardından dava dosyasının mahkemesi ve dosya numarası atanacaktır. Bu halde boşanma davası açılmış olmaktadır. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davasının açılmasıyla birlikte, aile mahkemesi, bir tensip zaptı hazırlayarak taraflara tebliğ eder.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI KAÇ CELSEDE BİTER?

Anlaşmalı boşanma davası, davanın açılmasından önce taraflar anlaşmış olduğundan genellikle tek celsede bitmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında boşanmaya ilişkin hususlarda taraflar arasındaki uyuşmazlık sebebiyle, mahkemenin iş yoğunluğu ve dosyadaki hususların değerlendirilmesine ilişkin süreç de göz önünde bulundurulmalıdır.

Çekişmeli boşanma davaları yukarda bahsedilen koşullara bağlı olarak genellikle 5-6 celsede tamamlanabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki yine koşullara bağlı olarak daha uzun sürebilmesi de mümkündür. Davanızın daha erken sonuçlanmasını istiyorsanız mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek almalısınız.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ DURUŞMASINA KATILMAK ZORUNDA MIYIM? BOŞANMA DAVASININ DURUŞMASINA KATILMAZSAM NE OLUR?

Tarafların anlaşmalı boşanıyor ise davanın ilk duruşmasına katılması şarttır. Çekişmeli dava da ise tarafların AVUKATI VAR İSE tarafların hiçbir duruşmaya gelme şartları yoktur.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA HAKİM NE SORAR?

Çekişmeli boşanma davasında hakimin taraflara yönelteceği sorular oldukça merak edilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve 166. Maddeleri arasında boşanma sebebi teşkil edebilecek nedenler sayılmıştır. Buna göre hakim, boşanma sebebi teşkil eden durumların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin soruları taraflara yöneltebilecektir buna kanunda isticvap denmektedir. Ancak hakim her şeyden önce tarafların tanıklarına evlilikle ilgili sorular soracaktır.

Buna göre hakim çekişmeli boşanma davası duruşmasında;

Eşlerden birinin zina etmesi, eşlerden birinin, diğer eşin hayatına kastetmesi; pek kötü davranması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunması, eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve bu sebeple birlikte yaşamanın diğer eşten beklenemez duruma gelmiş olması, eşlerden birinin, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu terk etmesi durumunda ayrılığın en az altı ay sürmesi ve bu durumun devam ediyor olması ve istem üzerine hakim ya da noter tarafından yapılan ihtarın sonuçsuz kalması, evlilik sonrası eşlerden birinde kalıcı akıl hastalığı oluşması sonucunda diğer eş bakımından evlilik birliğinin devamının çekilemez hale gelmiş olması gibi sebeplerin varlığına yönelik sorular sorabilecektir.

Hakim ayrıca, dosyada sunulan delillere ilişkin olarak da taraflardan açıklama isteyebilir. Hakimin duruşmada tanık beyanı dinlemesi de mümkündür.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA HAKİM NEYE GÖRE KARAR VERİR?

Çekişmeli boşanma davasında, hakim, boşanma sebebi olarak öne sürülen hususları değerlendirirken Türk Medeni Kanunu çerçevesinde bir değerlendirme yapacaktır. Bu bakımdan hakimin değerlendirmesi açısından tarafların yalnızca birbirlerine karşı sevgilerinin bittiği iddiası yeterli ve gerçekçi bir sebep olmayacaktır.

Hakim, çekişmeli boşanma davasında değerlendirmelerini yaparken Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen somut sebeplerin varlığını arayacaktır. Bu bakımdan eşlerin boşanma isteklerini “şiddetli geçimsizlik” gibi Kanun çerçevesindeki nedenlere dayandırmaları gerekmektedir. Bu konudaki makalemize mutlaka göz atın; https://temizerhukuk.com/bosanma-sebepleri-nelerdir-siddetli-gecimsizlik/

Halk arasında “şiddetli geçimsizlik” olarak bilinen boşanma sebebi, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması” olarak düzenlenmektedir. Eşlerden biri için evlilik birliğinin çekilmez bir hal alması durumunda halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumundan söz edilir.

Buna göre hakim, şiddetli geçimsizlik sebebine dayanarak boşanma davası açan eşlerin beyanlarını değerlendirirken evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ilişkin koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirecektir. Uygulamada en sık başvurulan sebeplerden birisi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.  Davanızın sizin lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek almalısınız. Nasıl ki hastalandığınızda bir doktora gidiyorsanız, hukuki problemlerinizde de mutlaka bir boşanma avukatına ulaşmalısınız.

EŞLERDEN BİRİ BOŞANMAK İSTEMEZSE NE OLUR? EŞİM BOŞANMAK İSTEMİYOR NE OLACAK?

Eşler boşanmak konusunda veya boşanma davasının ferileri olan nafaka, velayet, tazminat gibi konularda mutabık kalmışlarsa anlaşmalı boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanmada ise taraflar arasında bahsi geçen hususlar bakımından ihtilaf söz konusudur. Eşlerden birinin boşanmayı istememesi durumunda, çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir.

Eşlerden birinin boşanmayı istememesi halinde dava reddolunmaz. Önemli olan yargılamanın sonucudur. Boşanmak isteyen ve bu isteminde haklı sebepleri olan eş, bu haklı sebepleri delilleriyle birlikte ileri sürmek suretiyle ispatlamalıdır. Hakim, eşlerden biri boşanmayı istemese dahi haklı sebeplerin varlığı halinde boşanmaya karar verebilir.

Örneğin eşlerden birinin diğerini aldatması, şiddet uygulaması gibi durumlar söz konusuysa bu iddialara dayanarak boşanma davası açan eşin hukuka uygun yollarla elde edilmiş delillerle beraber iddiasını ispatlaması halinde hakim bir taraf istemese dahi boşanmaya karar verebilir.

Ayrıca hakim, boşanma istemine ilişkin sebepleri değerlendirirken tarafların boşanmadaki kusurunu da dikkate alacaktır. Boşanma davalarında kusur, eşlerin boşanma istemine ilişkin olarak değerlendirilmesinin yanı sıra; nafaka ve tazminat gibi boşanmaya bağlı hususlar bakımından da önem arz etmektedir.

Örneğin Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesi uyarınca, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilecektir. Nafaka talebinde bulunan eşlerden birinin ağır kusurlu olması halinde nafakaya hükmedilmeyecektir. Nafaka konusunda sitemizde yer alan makalelere mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz. https://temizerhukuk.com/nafaka-turleri-ve-suresiz-nafaka/

Davanızın nafaka, manevi tazminat, velayet gibi hususlarda da sizin lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek almalısınız. Nasıl ki hastalandığınızda bir doktora gidiyorsanız, hukuki problemlerinizde de mutlaka bir boşanma avukatına ulaşmalısınız.

anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döner mi?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINA DÖNER Mİ?

Anlaşmalı boşanma davasından söz edebilmek için tarafların öncelikle boşanma ve daha sonra boşanma davasının ferileri olan nafaka, velayet ve tazminat gibi konularda fikir birliğine varmış olması gerekir. Eğer anlaşmalı boşanma davası açtıktan sonra bu konulardan birinde fikir ayrılığı çıkarsa, dava çekişmeli boşanma davası olarak devam edecektir.

Tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat vb. konularda anlaşamaması halinde, çekişmeli boşanma davası gündeme gelir ve mahkeme davacı tarafa davaya bu hususa ilişkin dilekçe sunması için süre verecektir. Taraflar anlaşmalı boşanma davasının duruşmasına gelmezse de dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasına avukatınız olsa bile katılmanız şarttır. Ayrıca protokolde imzaladığınız şartları hakim huzurunda kabul etmezseniz de dava çekişmeli davaya dönecektir

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDEN REDDEDİLİR?

Dava açılırken dava şartları tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemişse, usul eksiklikleri mevcutsa, boşanma sebeplerine ilişkin sunulan deliller ispat edilememişse boşanma gerçekleşmeyebilir. Boşanma gerçekleşmediği hallerde, davanın reddine karar verilecektir.  Şüphesiz bu hem vakit hem de maddi kayıp anlamına gelecektir. Olumsuz neticelerle karşılan birçok vatandaş vardır; çünkü bunlar kendileri dava sürecine girişmekte, boşanma avukatından destek almamaktadır.

Davanızın sizin lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek almalısınız. Nasıl ki hastalandığınızda bir doktora gidiyorsanız, hukuki problemlerinizde de mutlaka bir boşanma avukatına ulaşmalısınız.

HANGİ HALLERDE BOŞANMA OLMAZ?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanmaya ilişkin öngörülen şartların mevcut olmaması halinde boşanma kararı verilmez. Aşağıda sayılan hallerde, boşanmaya ilişkin şartların mevcut olmadığı kabul edilir:

 • Dava harçlarının tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi
 • Çekişmeli boşanma davasında davayı açan tarafın iradesinde değişiklik olması, boşanmayı istememesi
 • Davacı veya vekilinin duruşmalara mazeret göstermeksizin katılmamaları
 • Boşanma için gerekli evrakların dava dosyasına eksiksiz olarak sunulmaması (protokol vb.)
 • Davacının, davalı eşe nazaran kusurunun daha ağır olması, davalı eşin kusurunu ispatlayamaması
 • Davacının boşanmaya ilişkin dayandığı delilleri ispat edememesi

Boşanma davası açıldığında ilk olarak usul kurallarının eksiksiz olarak yerine getirilip getirilmediğine bakılacaktır. Bu aşama tamamlandıktan sonra yargılamanın esasına girilir ve davacı ve davalının iddia ve talepleri değerlendirilir. Hakim, davacı eş ve davalı eşin kusurlarını da değerlendirmede dikkate alacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA DELİLLER NELER OLABİLİR? ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA İSPAT

Boşanma isteminde bulunan tarafın, bu istemini destekleyen delilleri mahkemeye sunması ve bunları ispat etmesi gerekmektedir. Bu açıdan nelerin mahkeme nezdinde delil kabul edilebileceği birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında tanık beyanları, otel kayıtları, faturalar, sms’ler, whatsapp mesajları, facebook mesajları, Instagram mesajları, sosyal medya paylaşımları, doktor kayıtları, hastane kayıtları, ceza davaları,  Adli Tıp Raporu gibi iddiaya ilişkin belgeler delil olabilir.

Örneğin aldatma nedeniyle boşanma isteminde bulunan eşin bu iddiasını ispatlaması için aldatıldığına ilişkin mesajlaşma ve konuşmaların ekran görüntülerini yahut ses kayıtlarını mahkemeye sunması delil olarak kabul edilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, hukuka aykırı yollarla elde edilen deliller ispat aracı olarak kullanılamayacaktır. Bu husus oldukça detaylı bir konu olup, boşanma için delil yaratmaya çalışırken suç işlememeniz için mutlaka tecrübeli bir boşanma avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

BOŞANMA DAVASI REDDEDİLİRSE NE OLUR?  BOŞANMA DAVAM REDDEDİLDİ NE OLACAK?

Boşanma davası, birçok sebebe bağlı olarak reddedilebilir.

 • Boşanma davası, usulden reddedilmişse dava usul eksiklikleri giderilerek tekrar açılabilir.
 • Eğer dava esasa girildikten sonra, esastan reddedilmişse aynı sebebe dayanarak dava açabilmek için 3 yıl beklenmesi gerekmektedir. Farklı bir sebebe dayanarak boşanma davası açılacaksa, 3 yıl beklenmesine gerek olmayacaktır.
 • Eğer davacı boşanma isteminden vazgeçmiş ve davadan feragat etmiş ise, beklemeksizin yeni bir dava açılması da mümkündür. Ancak bir önceki davaya ilişkin sebeplere dayanılmaması gerekir.

Şüphesiz bu hem vakit hem de maddi kayıp anlamına gelecektir. Olumsuz neticelerle karşılan birçok vatandaş vardır; çünkü bunlar kendileri dava sürecine girişmekte, boşanma avukatından destek almamaktadır.

Davanızın sizin lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek almalısınız. Nasıl ki hastalandığınızda bir doktora gidiyorsanız, hukuki problemlerinizde de mutlaka bir boşanma avukatına ulaşmalısınız.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Çekişmeli boşanma davalarının ne kadar süreceği merak edilen bir konudur. Çekişmeli boşanma davaları bakımından net bir süre öngörebilmek mümkün değildir. Ancak uygulamada çekişmeli boşanma davalarının ortalama 1 ila 1,5 yıl arasında sürdüğü söylenebilmektedir. Bu süreye istinaf ve temyiz süreleri de eklendiğinde 2-3 yıla kadar uzayabilmesi de mümkündür.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI TEK CELSEDE BİTER Mİ?

Çekişmeli boşanma davası taraflar arasındaki ihtilafa dayanır. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarının tek celsede bitmesi uygulamada pek sık rastlanan bir durum değildir. Ancak bazı bazı hallerde çekişmeli boşanma davasının tek celsede bitmesi de mümkündür. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın tek celsede ispatlanabilir olduğu ve başka hususların araştırılmasına mahkemece gerek görülmediği hallerde dava tek celsede sonuçlanabilecektir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA KARŞI TARAF GELMEZSE DAVA UZAR MI?

Eğer avukatınız varsa duruşmalara gelmemek davayı uzatmayacaktır. Tanıkların mahkemeye doğru zamanda gelmemesi ise davanın uzamasına sebep olacaktır.

Dava dilekçesi, davalıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmişse, davalı çekişmeli boşanma davasında mahkemeye gelmezse davaya yokluğunda devam olunacaktır. Ancak dava dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olması bu noktada önem taşımaktadır. Davaya usulüne uygun tebligat yapılmamışsa ön inceleme duruşması erteleneceğinden yargılamanın uzaması sonucu doğar.

Davalının duruşmalara katılması zorunlu değildir. Davalı, mahkemeye gelmese dahi dava yokluğunda devam edecektir. Ancak bu durum duruşmalara katılmayan tarafın iddia ve savunmalarını öne süremeyerek hak kaybı yaşamasına neden olur.

Anlaşmalı boşanma davasında ise tarafların mutlaka duruşmaya gelmesi şarttır.

çekişmeli boşanma davası bittikten sonra karar ne zaman kesinleşir?

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI BİTTİKTEN SONRA KARAR NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

Çekişmeli boşanma davasında hüküm verildikten sonra mahkeme hakimi verdiği kararın gerekçelerini gösterir gerekçeli kararını açıklar. Karar taraflara tebliğ edildikten  2 hafta içinde karara itiraz edilmezse yani istinaf kanun yoluna başvurulmazsa karar kesinleşecektir ve nüfusa yazı yazılacaktır

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ANLAŞMALI BOŞANMAYA ÇEVRİLEBİLİR Mİ?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürerse sürsün sonradan anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi bazı koşullar kapsamında mümkündür. Bunun için anlaşmalı boşanmaya ilişkin şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Buna göre:

 • Evlilik tarihinden dava tarihine kadar 1 yıllık sürenin dolmuş olması gerekir. (Yukarda anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gerektiğinden söz edilmişti.)
 • Tarafların bir anlaşma boşanma protokolü hazırlayıp imzalayarak mahkemeye sunması ve davalarını anlaşmalı boşanmalı davaya dönüştürmek istediklerini belirtmesi gerkeir. Taraflardan her ikisinin de anlaşmalı boşanma duruşmasına katılım sağlaması gerekir.
 • Taraflar boşanma davasının ferileri olan nafaka, velayet ve tazminat gibi hususlarda mutabık olmalıdır.

Koşullar gerçekleşmişse, taraflar mahkemeye anlaştıklarına dair beyanda bulunmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye daha öncesinde veya duruşma günü sunulabilecektir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA TANIK ŞART MIDIR?

Tanık beyanı delil niteliği taşıdığından, taraflar çekişmeli boşanma davasını açarken dayandığı sebeplerine delil olarak tanık yoluna gidebilirler. Kanunda belirtilen istisnalar saklı olmak üzere davacı veya davalı tarafından tanık olarak gösterilen veya mahkemece çağırılan kişiler açısından mahkeme huzurunda tanıklık görevini yerine getirmesi bir zorunluluktur.

Ancak tanık başvurulabilecek delillerden bir tanesi olduğu gibi taraflar açısından iddialarını tanık beyanı ile ispatlamak zorunluluğu bulunmamaktadır. Önemli olan tarafların dayandığı delillerini ispatlayabilmeleridir. Ancak ispat bakımından boşanma davalarında birçok hususun tanıkla ispat edildiğini ve tanıklık hususunun önemli olduğunu ifade etmek isteriz.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL KAZANILIR?

Bu sorunun cevabı öncelikle şüphesiz şu olmalıdır; iyi bir boşanma avukatının kazanamayacağı dava yoktur.

Çekişmeli boşanma davası temelde iki sebebe dayalı olarak açılmaktadır. Bunlar “evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması” ve “ortak hayatın bir arada çekilmez hale gelmiş bulunması”dır. Bu kapsamda çekişmeli boşanma davası açan taraflar, bu iki sebebi dayandıracak delillere ihtiyaç duymaktadırlar.

Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarılmış olmasına ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş bulunmasına ilişkin delillerini ispatlamaları gerekir. Örneğin kalıcı akıl hastalığı sebebiyle evlilik birliği çekilmez hale gelmişse buna ilişkin bir rapor ispat niteliğini haiz olabilecektir.

Boşanmak isteyen taraf iddialarını ispatladığı takdirde çekişmeli boşanma davasını kazanabilmesi mümkün olacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKAT NASIL BULUNUR? ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AVUKATI

Boşanma davaları bakımından usul oldukça önem arz etmektedir. Davanın usulden reddolunmaması için dava şartlarının tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması gerekir. Ayrıca, çekişmeli boşanma davası bakımından dayanılan sebeplere ilişkin gösterilen delillerin doğru şekilde ispatlanması da yargılamanın sonucu bakımından oldukça önemlidir.

Boşanma davalarının avukat marifetiyle yürütülmesi taraflar açısından hak kaybı yaşanmasını önleyecektir. Burak Temizer Hukuk Bürosu,

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacaüı davaları,
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar, yapılacak talepler
 • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
 • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı

Hususlarında tecrübeli boşanma avukatları ile destek sunar.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE DAVA MASRAFLARI

Boşanma davası  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen az bir rakama alınamayacaktır.

Bu tarifede yani AAÜT’de belirtilen oranın altında kalmamak koşuluyla işin zorluğuna, harcanan mesai ve emeğe göre avukat ücreti tayin edecektir. Avukatlık serbest bir meslektir.

Avukatlık asgari ücretleri her yıl barolar tarafından belirlenmekle birlikte bu tutarlar tavsiye niteliğindedir. Buna göre, İstanbul Barosu tarafından 2024 yılı için yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tavsiye ücret çizelgesi uyarınca,

 • Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 52.500 TL’dir (2024)
 • Çekişmeli boşanma davaları için 78.000 TL
 • Maddi ve manevi tazminat istemli boşanma davaları bakımından 78.000 TL’den az olmamak kaydıyla dava değerinin en az %15’i (2024)

Her dava türüne ilişkin “yargılama giderleri” adı verilen zorunlu masraf kalemleri mevcuttur. Boşanma davaları bakımından yargılama giderleri,

 • Başvuru harcı
 • Dosya gideri
 • Peşin harç
 • Tebligat gideri
 • Vekalet suret harcı
 • Bilirkişi ücreti
 • Tanık gideri

şeklinde olacaktır.

2024 senesi bakımından bu yargılama giderlerine ilişkin toplam tutarın 2.000 ila 2.500 TL arasında olması beklenmektedir.

2024 senesine ilişkin boşanma davalarında uygulanacak olan asgari harç ve masraf tutarları şu şekildedir:

 

Başvuru Harcı 427,60 TL
Vekalet Harcı 427,60 TL
Peşin Harç 179,90 TL
Gider Avansı 1.450,00 TL
Vekalet Pulu 96,00 TL

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR? ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Anlaşmalı boşanma dilekçesine nazaran çekişmeli boşanma dilekçesi daha detaylı bilgilerle hazırlanmalıdır. Bu bakımdan çekişmeli boşanma dilekçesinin avukat marifetiyle hazırlanması tavsiye edilir.

Burak Temizer Hukuk Bürosu, çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlanması hususunda tecrübeli boşanma avukatları ile destek sunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesine ilişkin örnek teşkil etmesi bakımdan;

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

(Yetkili Mahkemeye Göre Nerede Açılacağı Belirlenecektir)

Davacı: [Davacının İsmi ve Soyismi]  [Davacının TC Kimlik Numarası]

Adres: [Davacının Adresi]

Davalı: [Davalının İsmi ve Soyismi]  [Davalının TC Kimlik Numarası]

Adres: [Davalının Adresi]

Konu: (Kanundaki hangi boşanma sebebine dayanıyorsa buraya o madde ve sebep yazılmalıdır; örneğin zina ise zina ve ilgili kanun maddesine, ya da aile birliğinin temelinden sarsılması sebebi ise bir başka deyişle TMK m. 166 genel boşanma sebebine dayanılıyorsa bu ve maddesi yazılmalıdır) Velayet, Tazminat ve Nafaka Talepleri (varsa) yine buraya kısaca yazılmalıdır.

Açıklamalar:

Taraflar [Evlilik Tarihi] tarihinde evlenmiş olup son  ……. yıldır evlidir. Tarafların bu evlilik birliğinden ……. İsimli ve de ….. isimli ….ve … yaşlarında iki müşterek çocuğu vardır……

[Buraya boşanma sebepleri başlık başlık yazılmalıdır.] [İlgili kanun maddeleri ve alakalı Yargı kararlarına da yaşanan olaylarla ilişkili şekikde yer verilmelidir]

[Velayet talebi varsa burada bahsedilmeli, velayetin neden kendisine verilmesi gerektiği, çocuğun yararına olacağı burada detaylı anlatılmalıdır]

[Burada dava devam ederken istenecek tedbir nafakası ve de dava bittikten sonra devam edecek olan iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası gibi talepler hem çocuklar bakımından hem de davacı için ayrı ayrı yazılmalı, kanun maddeleri ve Yargı kararlarıyla desteklenmelidir]

[Yaşanan olaylardan ötürü yaşanan elem ve keder için manevi tazminat talep edilecekse burada edilmeli ve de kanun maddeleri ve Yargı kararlarıyla desteklenmelidir]

[6284 sayılı kanuna göre uzaklaştırma kararı talep ediliyorsa burada sebeplerine yer verilmeli ve kaç ay süreyle isteniyorsa burada talep edilmelidir]

Deliller: Nüfus kayıt örnekleri, tanık(bu aşamada tanıkların isimlerine yer vermeye gerek yoktur, sadece tanık yazıp bırakmak yeterlidir), bilirkişi, yemin, isticvap, varsa diğer yazılı deliller başlık başlık şekilde yazılmalıdır; örneğn ……. Hastanesi …. Tarihli Muayene Kayıtları gibi…

Sonuç ve Talep: Yukarıda bahsi geçen tüm maddi talepler en başa boşanma talebi yazılarak ve yine uzaklaştırma talebiyle birlikte numaralandırma yapılarak sırasıyla talep edilmelidir.

EKLER: Dava dilekçesinin ekinde sunulacak olan dava dilekçesinde anlatılan tüm olaylara ilişkin deliller

 

Davacı İsim Soyisim İmza:

[İmza]

SONUÇ 

Evlilik aslında karşılıklı atılan imzalardan ötürü hukuki bir akittir. Kanaatimizce de evlilik akdi bir başka deyişle evlilik sözleşmesi; insanoğlunun imza attığı hayattaki en önemli sözleşmesidir, evlilik akdinin sona erdirilmesi de hayattaki en önemli sözleşmenin feshedilmesi  anlamına gelmektedir. Bu akit sona ererken, boşanma sebeplerinin iyi irdelenmesi doğru sebeplere doğru gerekçeler ile dayanılması ve de dava süreci neticesinde maddi manevi tüm hakların elde edilebiliyor olması elzemdir. Bu yüzden boşanma davalarında mutlaka ama mutlaka aile hukuku alanında uzman bir Nişantaşı Boşanma Avukatından destek almanızı tavsiye ederiz, aksi durum manevi ve maddi kayıplara yol açabilecektir. Hastalandığınızda nasıl ki doktora başvuruyorsanız, hukuki meselelerinizde mutlaka işin boşanmada uzman bir avukata başvurmanız gerekmektedir.

Boşanma davaları, bilhassa çekişmeli olduğunda hem taraflar hem de çocuklar bakımından oldukça yıpratıcı olmaktadır. Boşanma davaları sırasında psikolojik destek alınması da faydalı olabilir. Boşanma davalarının en çabuk şekilde sonuçlanması ve bu süreçte hak ve menfaat kaybı yaşanmaması taraflar için önemlidir.

Bu sebeple, boşanma davalarının birçok açıdan aleyhte sonuçlanmaması için İstanbul boşanma avukatından Nişantaşı boşanma avukatından; yani tarafımızdan yardım alınması tavsiye edilir.

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU