Boşanma Sürecinde Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey

Boşanma Sürecinde Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey

Boşanma Sürecinde Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey Nedir? Evlilik aslında karşılıklı atılan imzalardan ötürü hukuki bir akittir. Kanaatimizce de evlilik akdi bir başka deyişle evlilik sözleşmesi; insanoğlunun imza attığı hayattaki en önemli sözleşmesidir, evlilik akdinin sona erdirilmesi de hayattaki en önemli sözleşmenin feshedilmesi  anlamına gelmektedir.

Bu akit sona ererken, boşanma sebeplerinin iyi irdelenmesi doğru sebeplere doğru gerekçeler ile dayanılması ve de dava süreci neticesinde maddi manevi tüm hakların elde edilebiliyor olması elzemdir. Bu yüzden boşanma davalarında mutlaka ama mutlaka aile hukuku alanında uzman bir Boşanma Avukatından destek almanızı tavsiye ederiz, aksi durum manevi ve maddi kayıplara yol açabilecektir. Hastalandığınızda nasıl ki doktora başvuruyorsanız, hukuki meselelerinizde de mutlaka boşanmada uzman bir avukata başvurmanız gerekmektedir. Ofisimiz uzman olduğu aile hukuku alanında daima yanınızdadır.

Boşanma Davası

Boşanma Davası; eşlerden birisinin evlilik birliğinin sona ermesi için, boşanmaya sebebiyet veren  uyuşmazlığı ve boşanma isteğini bir dilekçe ile mahkemeye sunmasıdır. Bu süreçte başınızdan geçecekleri bu yazımızda derledik.

a.Boşanma Sürecinin Başlangıcı: Resmi Adımlar

Hukukumuzda, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunur.

Peki Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

Nafaka, tazminat, velayet gibi konularda taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı durumlarda çekişmeli boşanma davasından söz edilir.

Çeşitli olasılıklardan yola çıkarak, bir boşanma davasında:

 • Eşlerden birisi boşanmak istiyor, diğeri boşanmak istemiyor ise;
 • Eşler boşanma konusunda anlaşmışlar ancak boşanmanın sonuçlarından en az bir tanesi konusunda anlaşamıyor ise,
 • Tarafların anlaşmalı boşanma imkanı bulunmuyorsa

çekişmeli boşanma davası gündeme gelir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davasının yargılama aşaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da düzenlenmiş buna göre yazılı yargılama usulünün uygulandığı boşanma davalarında,

 • Dilekçeler Aşaması

Dilekçeler aşamasında taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini mahkemeye verirler.

 • Ön İnceleme Duruşması Aşaması

Ön İnceleme duruşması uyuşmazlığın tespit edildiği, tarafların anlaşmaya yönlendirildiği aşamadır.

 • Tahkikat Aşaması

Tahkikat aşaması tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi ve pedagog incelemesinin yapıldığı yani dosyayı aydınlatmak için tarafların iddia ve savunmalarının ispatlanmaya çalıştığı aşamadır.

 • Sözlü Yargılama Aşaması

Sözlü yargılama aşaması dosyanın tümü hakkında tarafların beyanda bulunduğu aşamadır.

 • Hüküm Aşaması

Mahkeme son duruşmada davaya ilişkin kararını açıklar.

Çekişmeli boşanma davası icin gerekli belgeler

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için boşanma dilekçesinin hazırlanmış olması ve boşanma dilekçesinin ekine kimlik fotokopisinin eklenmesi gereklidir.(Eğer avukatsız olarak açılıyorsa) (Ancak maddi manevi çok ağır sonuçlarla karşılaşmamak adına mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek alınması gerekmektedir)

Yargılamanın ilerleyen aşamalarında tanık listesi ayrıca sunulacağı için dava açılışı sırasında tanık listesinin dava açılırken sunulması zorunlu değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Eşlerin, aralarında anlaşarak hazırlayıp, imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile müracaat ederek genel itibariyle tek celsede sonuçlanan boşanma davasıdır. Bu davada da mutlaka bir dava dilekçesi mevcuttur. (Dava dilekçesi+Anlaşma Protokolü)

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma Davası Türk Medeni Kanunu 166/3’te düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Eşler arasındaki evliliğin en az bir yıl sürmüş olmalı,
 • Eşlerin, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam bir anlaşmaya varmış almalı,
 • Eşler, bu anlaşmayı birlikte duruşmada hazır bulunarak tekrar etmeli,
 • Eşler arasındaki bu anlaşma hakim tarafından uygun bulunmalıdır

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede sonuçlanan boşanma davası türüdür. Ancak önemli olan burada tüm koşulların sağlanmış olmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkemenin dosya yoğunluğuna göre bir hafta ile bir ay sonrasına duruşma tarihi belirlenir.

Duruşma günü tüm koşulların sağlanmasıyla boşanmaya karar verilir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra istinaf süresinin dolmasıyla gerekçeli karar kesinleşir.

Böyle bir ihtimalde yaşanması halinde anlaşmalı boşanma davası, 1 ay ile 3 ay arasında sonuçlanmış olacaktır. Ancak süre bazı faktörlere göre değişebilir.

ÖNERİLEN MAKALE :  BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

b.Çocukların Velayeti: Haklar ve Sorumluluklar

Çocuğun kimin yanında kalacağı konusu çocuğun üstün yararı gözetilerek değerlendirilir. Anne ile çocuk arasındaki ilişki, belirli bir yaşa kadar çok önemlidir. Bu yaştaki bir çocuğun velayeti annede kalır. Aksi bir durumda tarafların velayet talebi üzerine mahkemece pedagog incelemesi yatırıldıktan sonra çocuğun kimin yanında kalmasının uygun olacağına karar verilecektir.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Mahkeme küçük yaştaki çocukların anne bakım ve şefkatine muhtaç olduğu ve daha iyi bakımının yapılacağı düşüncesiyle çocuğun velayetini anneye verme eğilimindedir. Fakat bazı durumlarda anne yanında kalmak çocuğun bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğini tehlikeye sokuyorsa bu durumda çocuğun velayeti anneye verilecektir.

Örneğin, anne çocuğun bakımını yapmıyor, ilgi göstermiyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor ise çocuğun anne yanında kalması çocuğun psikolojik, fiziksel geleceğini tehdit edici nitelikte ise çocuğun velayetini babaya verecektir.

Bir başka ihtimal olarak, anne çocuğun velayetini istemiyor ise, bu takdirde çocuğun velayeti babaya verilecektir.

c.Mal Paylaşımı: Ortak Varlıkların Adil Bölüşümü

Mal paylaşımı boşanma durumunda eşlerin ortak sahip oldukları mal varlığının bölüşülmesidir. Evlilik sırasında elde edilen tüm varlığı unsurlarını kapsar.

Boşanma davası ve mal paylaşımı davasının aynı dilekçe ile dava konusu olması teknik olarak mümkün olsa da bu durumda mahkeme davaları birbirinden ayıracak ve davalara ayrı esas numarası verecektir. Zira mal rejimi/mal paylaşımı davası boşanma davasının bitmesini beklemek zorunda olan bir davadır. Boşanma davasında kusurlar belli olacaktır ki; ardından mal rejimi davasında buna göre mallar paylaştırılacaktır.

Boşanma dilekçesi yanında ayrıca mal rejiminin tasfiyesine ilişkin ayrı bir dava da açılabilir yukarı da söylediğimiz gibi mal rejiminden kaynaklanan davalar boşanma kararı kesinleştikten sonra görülebilecek davalardır. Boşanma davası yanında mal rejimine ilişkin dava açılmışsa, mal rejimine ilişkin davaya bakan mahkeme boşanma davasının sonucunu beklemek zorundadır.

d.Nafaka: Türleri ve Hesaplanma Yöntemleri

Nafaka, yalnızca boşanan eşler arasında uygulanan bir hukuki müessese değildir. Kişinin, yardıma muhtaç olan yakınına da “yardım nafakası” adı altında bir ödeme sorumluluğu bulunabilir.

Türk Medeni Kanunumuz tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olmak üzere 4 çeşit nafaka tipini düzenler.

Nafaka türleri ve hesaplama yöntemi

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Sitemizde yer alan ve sadece bu konuyu ele alan makalemize mutla göz atınız. https://temizerhukuk.com/nafaka-turleri-ve-suresiz-nafaka/

Ülkemizde dört çeşit nafaka uygulaması söz konusu olmaktadır. Kanunda ve uygulamada her nafaka tipinin hukuki statüsü ayrı ayrı düzenlenmiştir bu nafaka türlerinden herhangi birine hükmedilebilmesi için farklı şartlar kabul edilmiştir. Dolayısıyla her bir somut olayın kendi özelinde değerlendirilmesi söz konusu olacaktır. Hukuk sistemimizde yer alan nafaka türleri:

 1. Tedbir Nafakası,
 2. Yoksulluk Nafakası,
 3. İştirak Nafakası ve
 4. Yardım Nafakası şeklinde sayılabilir
 • Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma davası öncesinde veya esnasında talep edilebilecek olup, ekonomik olarak daha dezavantajlı durumda olan eşe diğer eşin ödeyeceği nafaka türüdür. Tedbir nafakasına hükmedilebilmesi için kusur şartı yoktur.

 • Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma hükmüyle birlikte somut olayın gereklerine göre boşanmada daha ağır kusurlu olmayan, ekonomik olarak sıkıntıya düşecek olan ve diğer eşe nazaran ekonomik olarak daha dezavantajlı durumda olan eşe, diğer eşin ödeyeceği nafaka türüdür.

 • İştirak Nafakası

İştirak nafakası, velayet kendisine bırakılmayan eşin, ergin olmayan müşterek çocuğun giderlerine kendi ekonomik imkanları doğrultusunda destek olması amacıyla hükmedilen nafaka türüdür. İştirak nafakası, yargılama sonucunda müşterek çocukların velayet hakkına sahip olan eşe ödenir. Velayet hakkı kendisine bırakılan eş, söz konusu iştirak nafakasını çocuğun giderlerinde kullanır ve böylece diğer eşin de müşterek çocukların giderlerine ekonomik olarak yardımda bulunması sağlanarak çocuğun üstün yararı ilkesine uygun yasal ve ekonomik bir zemin oluşturulmuş olur.

 • Yardım Nafakası

İhtiyaç halinde bir kişinin, yardım etmekle yükümlü olduğu yakınlarına ekonomik olarak yarar sağlaması amacıyla hükme bağlanan nafakadır. Kişilerin yardım etmekle yükümlü oldukları kişiler, Türk Medeni Kanunumuzun ilgili maddesinde sayılmıştır: Türk Medeni Kanunumuzun 364/1. Maddesi gereği “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.’’.

ÖNERİLEN MAKALE :  NİŞANTAŞI BOŞANMA AVUKATI, BOŞANMA DAVASI ÜCRETLERİ 2024

Ergin çocuklar için diğer tüm şartlar(TMK 328/2. Ve 364. Maddesi vd. Hükümlerinde yer alan şartlar) da sağlanıyorsa iştirak değil, yardım nafakası talep edilebilir. Bu talebi ergin olan çocuğun kendisi talep edecektir ve ergin çocuğun açtığı davanın sonucunda yardım nafakasına hükmedilmesi halinde ödemeler bizzat çocuğun kendisine gerçekleştirilecektir.

NAFAKA ÖDENMEZSE NE OLUR? SİTEMİZDE YER ALAN VE SADECE BU KONUYU ELE ALAN MAKALEMİZE MUTLAKA GÖZ ATINIZ. https://temizerhukuk.com/nafaka-odenmezse-ne-olur/

e.Avukat Seçimi: Doğru Avukatı Bulma Kriterleri

Bir avukatın nitelikleri ve deneyimi, size vereceği hizmetin kalitesini önemli düzeyde etkiler. Bu nedenle, avukat ararken aşağıdaki kriterlere dikkat etmenizi öneririz:

Avukatın Uzmanlık Alanı:

Hukuk, geniş bir alandır ve her avukatın farklı bir uzmanlık alanı vardır. Örneğin, boşanma davalarında uzmanlaşan bir avukat, ticari davalarla ilgili konularda size yardımcı olamayabilir. Bu nedenle, ihtiyacınız olan hizmete en uygun avukatı seçmek çok önemlidir.

Tecrübe:

Bir avukatın daha önce benzer davalardaki yetkinliğini öğrenmek isteyebilirsiniz. Tecrübeli bir avukat, davalarınıza daha etkin bir şekilde katılabilir ve size daha iyi bir sonuç sağlayabilir.

Referanslar:

Referanslar, avukatın profesyonelliği ve yetenekleri hakkında size fikir verebilir. Bir avukatın referanslarını talep etmek ve bu referanslarla iletişime geçmek, doğru seçimi yapmanızda ve ön fikir edinmenizde yardımcı olabilir

Boşanma davasında delil toplama

ı.Boşanma Davasında Delil Toplama: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle davayı ispat etmeye çalışırken hukuka uygun yollardan ele geçirilmiş ve iddianızla uyuşan delilleri taraflar kullanmak zorundadır.

Çekişmeli Boşanma davalarında taraflar haklılığını kanıtlamak amacıyla kullanılabilecek deliller:

 • Fotoğrafları (özellikle aldatma (zina) davalarında)
 • Instagram, Twitter, Facebook, Tinder, Badoo, Chat, Arkadaşlık Siteleri vb. Sosyal medya paylaşımları ve sosyal mecralardaki konuşmaları
 • Pasaport kayıtları,
 • Kamera görüntülerini
 • Ses kayıtları
 • Uçak biletleri, otel harcamaları
 • Tanık
 • Bilirkişi
 • Mahkeme İlamları (özellikle küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmeye dayanan boşanma davalarında)
 • Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması raporlarında
 • Kolluk araştırma raporları
 • Arabuluculuk ve benzeri hukuki evraklar
 • Pasaport giriş çıkış kayıtları
 • Banka ve kredi kartı kayıtları
 • Sağlık Bakanlığı onaylı raporlar
 • Pedagog, psikolog, psikiyatri raporları
 • Banka hesapları, hesap hareketleri, banka dekontlarıdır

Boşanma davalarında ispata yararsız deliller nelerdir?

Yasal olmayan yollardan elde edilen delillerde mahkemeye sunulsa dahi HMK gereğince delil olarak sayılmayacaktır. Hukuka aykırı delil sunan kişiler bu delillerin elde ediliş yöntemi bir suç teşkil ediyorsa ceza mahkemesinde yargılanabilirler.

i.Yeni Hayata Başlarken: Boşanma Sonrası Yasal Değişiklikler ve Kişisel Yeniden Yapılanma

Boşanma davası bittikten sonra soyadı değişikliği kişisel bir tercih olmakla birlikte, belirli bir süreç gerektirir. Soyadı değişikliği için adım adım ilerlemek ve gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması önemlidir. Unutmamak gerek ki, bu işlemler sırasında yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçmek için, her aşamada yasal haklarınızı bilmelisiniz ve ihtiyaç duymanız halinde hukuk danışmanına başvurmanız faydalı olacaktır. Kişinin hayatındaki bu yeni dönem hukuki açıdan sağlam temeller üzerine inşa edilirse, geleceğe emin adımlarla ilerleyebilir.

Boşanma davası bittikten sonra kişisel iyileşme ve alışma sürecinizde sizlere eşlik edecek bir psikolojik rehbere sahip olmak, yeni bir başlangıç yaparken karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olur. Siz de bu süreci daha kolay ve sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için uzman bir danışmandan destek almayı mutlaka düşünün. Unutmayın, zor zamanlarda profesyonel bir destek alarak ilerlemek, yeniden ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için size yardımcı olacaktır.

Sultan Dilara Bardi

Burak Temizer Hukuk Bürosu

 

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir