BOŞANIRKEN BORÇLAR ORTAK MIDIR?

BOŞANIRKEN BORÇLAR ORTAK MIDIR?

Evlilik birliği içinde yapılan borçlar, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olma gereğince eşlerin eşit sorumluluğuna tabidir. Bu nedenle borçlar da ortaktır. Bu konuda borcun ne için yapıldığı ve borç karşılığında edinilen mallar önemli olup, evlilik birliği içinde gerçekleşen borçlar bu kapsamdadır.

Boşanma Sürecinde Borçlar Nasıl Paylaştırılır?

Borçlar da edinilen mallar gibi mal rejimine tabi ve evlilik biriliği devam ederken birlikte yapılan harcamaların bir parçasıdır. Evliliğin geleceği ve devamı için yapılan ve kişisel olmayan her borcun da ortak olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Borçtan sorumlu olunmadığına dair iddia ancak kanıtlar ile ispat edilerek sorumluluktan kurtulmak mümkündür.

Boşanırken Borçların Paylaşımı Konusunda Hakim Nasıl Karar Verir?

Hakim, bu konuda borçların tespit edilmesini sağlar ve borcun neye dair yapıldığını belirler. Duruma göre borçlar konusunda uzman raporu almak gerekebilir. Bu hallerde bilirkişi atanır ve borçları ve borçlardan her iki eşin sorumluluğuna dair rapor vermesi talep edilir.

Boşanma Sürecinde Borçların Paylaşımı Konusunda Avukatın Rolü Nedir?

Boşanma Sürecinde Borçların Paylaşımı Konusunda Avukatın Rolü Nedir?

Boşanma davalarında gerek nafaka, gerek maddi manevi tazminat ve dahi velayet ve malvarlığı bakımından hak kaybına uğramamak için boşanma davalarında uzmanlaşmış bir avukatın hukuki yardımından mutlaka yararlanmak gerekmektedir. Eşlerin evlilik birliği süresince tabi oldukları mal rejimi ve boşanma sonrasında mal rejiminin tasfiyesi ile malların paylaşılması bakımından müvekkil eşin haklarının korunması için alanında uzman ve mal rejimi konusunda yeterli bilgiyi ve yargılama süreci konusunda deneyimi haiz avukatın hukuki yardımı büyük önem taşımaktadır.

Mal rejimi davaları oldukça teknik bilgi gerektiren ve birçok süre ve usul kuralı barından, ne zaman, neyi, kimden, nasıl talep edeceğini bilmeyi zorunlu kılan davalardır. Mal paylaşımında malların edinilmesine göre ve eşlerin edinilen bu mallardaki maddi katkılarına göre ve yasal payları çerçevesinde haklarına ilişkin gerekli başvuru ve istemlerin yapılması gerekmektedir.

Mal paylaşımına konu malların belirlenmesi, talebe konu olması, buna dair dilekçelerin hazırlanması ve tüm sürecin takibi ile delillerin sunulması gibi alanlarda avukat deneyimine ve alan bilgisine göre gerekli çalışmaları yürütecektir.

Tarafımız size boşanma davalarında yıllardan beri süre gelen tecrübe ve uzmanlığı ile destek olmaya hazırdır.

KONU HAKKINDA SORUNUZ VARSA SORUN CEVAPLAYALIM

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU