Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 2024 Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu 2024

alkollü araç kullanmanın cezası 2024

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 2024, Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu 2024

BU KONUDA DAHA KAPSAMLI VE DETAYLI OLAN MAKALEMİZİ MUTLAKA OKUYUN https://temizerhukuk.com/alkollu-arac-kullanma-cezasi-2024-2/

Karayollarında güvenliği sağlamak ve trafik kazalarını önlemek için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na (KTK) ve bu kanuna dayanılarak çıkartılmış olan Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne (KTY) göre karayollarında alkollü araç kullanmanın cezası ilgili kanunun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi 6 ay süreyle Trafik Polisince geri alınır. 2024 Yılı itibari ile ilk kez alkollü araç kullanan kişiler için 6.439 TL olarak belirlenmiştir. Para cezası dışında aracınız trafikten men edilirken sürücü belgenenize ise 6 aylığına el konulur ve sürücüye 20 ceza puanı işlenir.

Eğer sürücü 15 gün içerisinde ilgili suçtan doğan cezayı öderse ceza tutarı üzerinden %25 indirim uygulanarak ilgili tutar 4.829 TL’ye düşer. Sürücülerde alkol miktarı tespiti, alkolmetre ile yapılan test sonucuna göre belirlenir. Fakat sürücü alkolmetreye üflemeyi red ederse veya herhangi bir nedenden dolayı üflemezse sürücü kan testine gönderilir.

2. Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası 5 yıl içinde 2. defa alkol limitini aşan sürücüye uygulanacak para cezası 8.075 TL’dir. Araç aynı şekilde trafikten men edilirek kişinin ehliyeti 2 yıl için elinden alınır. 3. Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası ise 5 yıl içerisinde alkollü araç kullanarak trafik kurallarını 3 ve 3’ten fazla kez ihlal eden kişiye uygulanacak yaptırımlar daha ağırdır. Öncelikle sürücünün 12.978 TL para cezasını ödemesi gerekir, ehliyetine 5 yıllığına el koyulur ardından sürücüye 6 aydan az olmayacak şekilde hapis cezası uygulanır.

Trafikte alkol limitleri yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan:

  • Özel otomobil kullananlar için alkol sınırı: 0,50 promil
  • Özel otomobil dışında kalan araçları kullananlar için alkol sınırı: 0,20 promil

Olarak belirlenmiştir.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgeleri alınan sürücüler, alıkoyma süresinin bitiminde sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak geri alabilirler.

Alkollü Araç kullanma Hapis Cezası Paraya Çevrilmesi

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50. Maddesi hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi hususunu düzenlemektedir. Buna göre;

  • Mahkeme uygun görürse kısa süreli hapis cezalarını (bir yıl ve daha az süreli) adli para cezasına çevirebilecektir. Bu konuda takdir yetkisi vardır. (TCK 50/1-a)
  • Ancak eğer kısa süreli hapis cezası 30 gün veya daha az ise ve sanığın daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması şartıyla çevirmek zorundadır. (TCK 50/3)
  • Eğer sanık 18 yaşından küçük ise ya da 65 yaşından büyük ise, bir yıl ve daha az süreli hapis cezası vermiş ise para cezasına çevirmek zorundadır. (50/3)
  • Suç eğer taksirli suç ise, diğer şartlar da varsa, 1 yıldan uzun süreli de olsa hapis cezası para cezasına çevrilebilir. Ancak bu hüküm bilinçli taksir halleri için uygulanamaz. (TCK 50/4)

Alkolmetre nasıl çalışır?

Alkolmetre, kişinin nefesinden alınan örnek havayı analiz ederek kandaki alkol miktarını ölçer. Bu ölçüm sonucunda sürücünün alkollü olup olmadığını belirler.

Ek Bilgiler:

  • Alkollü araç kullanma cezası ehliyet sınıfına göre değişmez.
  • Alkollü araç kullanma cezasına itiraz edilebilir.
  • Alkollü araç kullanma cezası için erteleme veya taksitlendirme yapılamaz.
  • Alkollü araç kullanmanın cezası trafikten men cezasını da beraberinde getirir.

Konuyla ilgili tarafıma her zaman ulaşabilirsiniz

Avukat Burak Temizer- Nişantaşı -Şişli -İstanbul

Burak Temizer Hukuk Bürosu

KONU HAKKINDA SORUNUZ VARSA SORUN CEVAPLAYALIM

alkollü araç kullanmanın cezası 2024
alkollü araç kullanmanın cezası 2024