ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

sorgu numaralı kararıyla şüpheli müvekkilin haftada bir gün imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir

Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği, birçok kişi için kafa karıştırıcı olabilir. Ancak adli kontrol kararının iptali için yazılacak dilekçe, belirli kurallara göre hazırlanmalıdır. İtiraz süreci, dilekçe içeriği, önemli noktalar ve gereken belgeler hakkında bilgi sahibi olmak, başvuruyu daha etkili kılacaktır. Örnek 2024 yılı adli kontrol kararına itiraz dilekçesi, doğru formatta ve konuyla ilgili detayları içermelidir. Bu yazıda, adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği konusunda detaylı bir rehber sunacağım.

Adli Kontrol Kararının İptali İçin Dilekçe Nasıl Yazılır

Adli kontrol kararının iptali için dilekçe yazmak, belirli kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İşte adım adım adli kontrol kararının iptali için dilekçe nasıl yazılır:

Başlık ve İçerik: Dilekçenin en üst kısmında “Mahkeme Adı, Dosya Numarası, Karar Tarihi” gibi bilgiler yer almalıdır. Dilekçenin içeriği, konuya uygun bir dil ve üslup kullanılarak hazırlanmalıdır.

Dilekçe Sebebinin Belirtilmesi: Adli kontrol kararının neden iptal edilmesi gerektiği net bir şekilde dilekçede belirtilmelidir. Bu sebep detaylı ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

Hukuki Dayanakların Sunulması: İptal talebinin hukuki dayanaklarına yer verilmelidir. Mevzuat ve içtihat örnekleri ile desteklenerek daha güçlü bir dilekçe hazırlanabilir.

Dilekçenin İmzalanması: Dilekçe, başvuruda bulunan kişi veya avukatı tarafından imzalanmalıdır. İmza atılmadan mahkemeye sunulan dilekçeler geçerli kabul edilmez.

Adli kontrol kararının iptali için dilekçe nasıl yazılır konusunda dikkat edilmesi gereken bu adımlar, başarılı bir başvuru için oldukça önemlidir. Doğru ve eksiksiz bir dilekçe ile adli kontrol kararının iptali süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. Bu noktalara dikkat ederek, haklı talebinizi mahkemeye iletebilirsiniz.

Bu adalet sürecinde size bir örnek olması açısından Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği‘ni incelemek faydalı olacaktır.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Nedir?

Adli kontrol kararına itiraz, mahkeme tarafından verilen adli kontrol kararına karşı yapılan yasal bir başvurudur. Bu itirazın amacı, kişinin üzerine konulan adli kontrol tedbirlerinin iptal edilmesi veya değiştirilmesi için gerekli adımları atma hakkını kullanmaktır. Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi, kişinin avukatı aracılığıyla ya da bizzat kendisi tarafından ilgili adliyeye sunulabilir.

Bu dilekçe ile, mahkeme kararının hukuka uygunluğu, kişisel hak ve özgürlüklerin ihlali, delil durumunun değişmiş olması gibi konularda gerekçeler sunularak adli kontrol kararının gözden geçirilmesi talep edilir. İtirazın sonucunda mahkeme, talebi uygun bulabilir ve adli kontrol tedbirlerini kaldırabilir ya da değiştirebilir. Bu süreçte doğru şekilde hazırlanmış bir dilekçe, başvurunun olumlu sonuçlanmasında etkili olacaktır.

Adli kontrol kararına itiraz sürecinde, dilekçenin içeriği ve sunulma şekli büyük önem taşır. Bu nedenle, doğru ve eksiksiz bir dilekçe hazırlamak için gerekli adımların titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte avukattan destek almak da faydalı olacaktır.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Süreci

Adli kontrol kararına itiraz etmek istediğinizde izlemeniz gereken belirli bir süreç bulunmaktadır. Bu süreç genellikle şu adımlardan oluşur:

Kararın İncelenmesi: Adli kontrol kararına itiraz etmeden önce kararın detaylı bir şekilde incelenmesi önemlidir. Kararın hangi gerekçelerle verildiği, hangi şartlara bağlandığı ve ne şekilde uygulanacağı konuları üzerinde durulmalıdır.

Hukuki Danışmanlık Alınması: Adli kontrol kararına itiraz sürecinde bir hukuk danışmanından destek almak faydalı olacaktır. Bu süreçte doğru adımlar atabilmek ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunabilmek adına uzman bir görüş almak önemlidir.

İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması: Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi, kararın verildiği mahkemeye hitaben yazılmalı ve belirli formata uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçe içeriğinde, itirazın gerekçeleri açık bir şekilde ifade edilmeli ve talep edilen kararın ne olduğu net bir şekilde belirtilmelidir.

Bu süreçlerin tamamını takip ederek adli kontrol kararına itiraz sürecini başlatabilir ve hukuki haklarınızı arayabilirsiniz.

Bu süreçle ilgili daha detaylı bilgi almak için Adli Kontrol Kararına İtiraz Süreci makalemizi inceleyebilirsiniz.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği konusundaki bilgilerimizi paylaştığımız “Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 2024” yazımızda buluşmak üzere.

İtiraz Dilekçesi İçeriği

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği üzerinde yer alması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bu dilekçe içeriği, dikkatlice hazırlanmalı ve gerekli bilgileri içermelidir:

Başlık ve İlgili Mahkeme Bilgileri: Dilekçenin en üst kısmında başlık olarak “Adli Kontrol Kararına İtiraz” ibaresi bulunmalıdır. Ayrıca, dava dosya numarası, mahkeme adı ve tarih gibi ilgili mahkeme bilgileri de belirtilmelidir.

Dilekçenin Giriş Kısmı: Dilekçenin başlangıcında, başvuruda bulunan kişinin kimlik bilgileri ve temsil edildiği avukatın bilgileri yer almalıdır.

Olayın Özeti: Adli kontrol kararına neden itiraz edildiğinin kısa bir özeti verilmelidir. Bu kısımda olayın detaylarına değil, sadece ana noktalara odaklanılmalıdır.

Hukuki Argümanlar: Hukuki deliller ve dayanaklar ile Adli Kontrol Kararı’nın neden hatalı olduğuna dair detaylı bir açıklama yapılmalıdır. Bu kısımda, ilgili yasal maddeler de referans gösterilerek desteklenmelidir.

Sonuç ve Talepler: Dilekçenin en sonunda, mahkemeden talep edilen adli kontrol kararının iptali ve gerekli diğer düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilmelidir.

Bu içeriklerin yanı sıra, dilekçenin usulüne uygun bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, itiraz sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Bu nedenle, profesyonel destek almak da önemli bir noktadır.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği, bu temel içerik unsurlarını kapsamalı ve doğru bir formatta hazırlanmalıdır. Bu sayede, mahkemeye sunulan dilekçe etkili bir şekilde karara etki edebilecektir.

Bu içerik unsurlarını göz önünde bulundurarak, Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği’nin hazırlanması oldukça önemlidir.

Dilekçe Örneği ve Formatı

Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken belirli bir format bulunmaktadır. Bu dilekçeyi yazarken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

Başlık: Dilekçe başlığı olarak “Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi” kullanılmalıdır.

Dilekçe Adresi: Dilekçe yazılırken ilk olarak mahkeme adı, dosya numarası ve davacı/davalı bilgileri belirtilmelidir.

Konu Başlığı ve İfade: Dilekçenin giriş kısmında adli kontrol kararına neden itiraz edildiği kısaca belirtilmelidir. Bu bölümde olayın özeti verilmelidir.

İtiraz Nedenleri: Dilekçenin ana bölümünde adli kontrol kararının haksız veya hukuka aykırı olduğu gerekçeleri belirtilmelidir.

Dilekçe Sonu: Dilekçe sonunda, itirazın kabul edilmesi talep edilmeli ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması istenmelidir.

Bu format çerçevesinde hazırlanan dilekçe, adli kontrol kararına yapılan itirazın hukuki açıdan geçerliliğini artırmaktadır. Örnek 2024 Yılı Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bu şekilde doğru ve eksiksiz bir dilekçe sunularak itiraz sürecinin etkili bir biçimde yürütülmesi sağlanabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

 • Hukuki Dayanak: Dilekçenin, hukuki dayanakları doğru ve eksiksiz bir şekilde içermesi önemlidir. Adli kontrol kararına itiraz edilirken hangi hukuki sebeplere dayanıldığı net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Net İfade: Dilekçe, net ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. İtirazın gerekçeleri detaylı bir biçimde açıklanmalı, kararın neden hatalı olduğu somut örnekler ile desteklenmelidir.
 • Belgelerin Eksiksiz Eklenmesi: İtiraz dilekçesi ile birlikte, itirazı destekleyen belgeler eksiksiz bir şekilde eklenmelidir. Bu belgeler, mahkemeye sunulan deliller veya tanıkların ifadelerini içerebilir.
 • Yetkili Mahkeme: Dilekçe, itirazın hangi mahkemeye yapılacağını belirlemelidir. Bu nedenle, yetkili mahkeme doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Bu noktalara dikkat edilerek hazırlanan adli kontrol kararına itiraz dilekçesi, mahkeme tarafından daha olumlu bir şekilde değerlendirilebilir. Unutulmaması gereken en önemli nokta, dilekçenin hukuki sürecin adil ve doğru bir şekilde işlemesini sağlayacak nitelikte olmasıdır.

Gereken Belgeler

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği konusunda başvuruda bulunmadan önce gereken belgeleri hazırlamanız önemlidir. İtiraz dilekçenizi hazırlarken ihtiyaç duyacağınız belgeler şunlardır:

 • Kimlik Fotokopisi: İtiraz dilekçenize kimlik fotokopinizi eklemelisiniz. Bu, kimliğinizin ve kimlik bilgilerinizin doğruluğunu teyit etmek için gereklidir.
 • Adli Kontrol Kararının Bir Kopyası: İtirazınızın dayanağı olan adli kontrol kararının bir kopyasını dilekçenize eklemelisiniz. Bu, itirazınızın nedenini belgelemenize yardımcı olacaktır.
 • Gerekli Kanıtların Fotokopileri: Eğer varsa, adli kontrol kararınızı etkileyen veya iptalini destekleyen herhangi bir kanıtın fotokopilerini dilekçenize eklemelisiniz.

Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği hazırlama sürecinizi daha etkili bir şekilde başlatabilirsiniz. Unutmayın ki belgelerin eksiksiz ve doğru olması, itiraz sürecinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

İtiraz Dilekçesinin Teslim Edilmesi

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği konusunda dilekçenin hazırlanmasının ardından, dilekçenin doğru şekilde teslim edilmesi de son derece önemlidir. İtiraz dilekçenizi teslim ederken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

 • Dilekçenizi adliyeye bizzat teslim edebileceğiniz gibi, posta aracılığıyla da iletebilirsiniz. Bunun için dilekçenizi iadeli taahhütlü olarak göndermeyi tercih edebilirsiniz.
 • Dilekçenizi teslim ederken, adliyeye gitmeniz durumunda dosyanızı da yanınızda götürmeyi unutmamalısınız. Posta yoluyla gönderimde ise gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde eklemeniz gerekmektedir.
 • Dilekçenizi teslim ederken, ilgili adliyede görevli memurlardan alacağınız bir tutanak ile teslimi kanıtlayabilirsiniz.

İtiraz dilekçesinin doğru şekilde ve zamanında teslim edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Bu nedenle teslimat aşamasına özen göstermeniz oldukça önemlidir.

Bu adımları takip ederek Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği sürecinde dilekçenizi teslim edebilir ve süreci başarıyla ilerletebilirsiniz.

İtirazın Sonuçları

Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği üzerine yapılan başarılı bir itiraz sonucunda farklı durumlar ortaya çıkabilir. İtirazın sonuçları şunlar olabilir:

Kararın İptali: Mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek adli kontrol kararını iptal edebilir. Bu durumda, kişi adli kontrol tedbirleri kapsamında olmaktan çıkar ve serbestçe dolaşabilir.

Yeniden Değerlendirme: Mahkeme, itiraz üzerine kararı yeniden değerlendirebilir. Bu durumda, adli kontrol tedbirlerinde değişiklik olabilir veya kararın tamamen kaldırılması yerine farklı bir adli kontrol şartı getirilebilir.

Kararın Onanması: İtiraz sonucunda mahkeme, adli kontrol kararının geçerli olduğuna karar verebilir. Bu durumda ise kişi, mevcut adli kontrol şartlarına uymaya devam etmek zorundadır.

İtirazın Reddedilmesi: İtirazın haklı bulunmaması halinde mahkeme, adli kontrol kararını aynen uygulamaya devam eder ve kişinin durumu değişmez.

Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği konusunda alınacak sonuçlar, yapılan itirazın gerekçelerine, delillere ve hukuki sürece bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yapılacak itirazın dikkatli bir şekilde hazırlanması ve gerekli hukuki süreçlere uyulması önemlidir.

Örnek 2024 Yılı Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli kontrol kararına karşı dilekçe yazarken belirgin ve etkili bir şekilde ifade etmek önemlidir. İşte 2024 yılı için adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği:

Dilekçe Örneği:

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi’ne,
Dosya No: XXX/2024
Konu: Adli Kontrol Kararına İtiraz

Mahkemenizin saygıdeğer başkanlığına,

Ben (Adınız Soyadınız), (TC Kimlik Numaranız), (Adresiniz), (Telefon Numaranız) ile irtibat kurabileceğim adres ve iletişim bilgilerime sahip bir vatandaş olarak, 2024 yılına ilişkin adli kontrol kararınıza karşı aşağıdaki sebeplerle itiraz etmekteyim:

 1. Adli kontrol kararının hukuka uygunluğu konusundaki şüphelerim,
 2. Adli kontrol kararının şahsi özgürlüğümü haksız bir şekilde kısıtladığına dair görüşlerim,
 3. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde haklarımın ihlal edildiği kanaatim.

Bu sebepler ile adli kontrol kararının iptal edilmesini talep etmekteyim.

Diğer taleplerim ve gerekçelerim için ekte sunduğum belgeleri de dikkate almanızı arz ederim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

(Adınız Soyadınız)
Tarih: XX/XX/2024
İmza: (İmza)

Bu örnek dilekçeyle birlikte, gereken belgelerin eklenmesi ve mahkemeye teslim edilmesi gerekmektedir. Mahkemece incelenip değerlendirilen bu dilekçe, adil bir süreç sonucunda olumlu bir karar alınmasına yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Adli kontrol kararı nedir?

Adli kontrol kararı, zanlının veya sanığın hükümlü veya tutuklu olarak yargılandığı bir davada, tutuklama yerine belirli yasak ve kısıtlamalara bağlı olarak serbest bırakılmasını sağlayan bir karardır. Bu kararla birlikte, zanlı veya sanık örneğin haftada belirli gün ve saatler arasında ikamet ettiği yeri terk edemeyebilir, pasaportunu teslim etmesi istenebilir veya haftalık olarak polis karakoluna imza atması gerekebilir.

Adli kontrol kararı nasıl itiraz edilir?

Adli kontrol kararına itiraz edebilmek için gerekli belgelerin ve dilekçenin hazırlanması gerekmektedir. İtiraz dilekçesinde, mahkemece verilen adli kontrol kararının neden hatalı olduğu belirtilmeli ve itirazın gerekçeleri detaylı bir şekilde sunulmalıdır. Dilekçe hazırlandıktan sonra mahkemeye sunularak, itiraz süreci başlatılabilir.

Adli kontrol kararına itiraz nerede yapılır?

Adli kontrol kararına itiraz, verilen kararın bağlı olduğu mahkeme nezdinde yapılır. Yani adli kontrol kararı veren mahkeme, o mahkemeye yapılan itirazı değerlendirir. Bu nedenle itiraz dilekçesi, adli kontrol kararı veren mahkeme dosyasına sunulmalıdır.

Adli kontrol kararına itiraz süresi ne kadardır?

Adli kontrol kararına itiraz süresi, kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde gerekli belgelerin hazırlanması ve itiraz dilekçesinin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Süre dolduktan sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul